Hladno valjani ploščati izdelki iz jekla – začasne protidampinške dajatve na uvoz iz Kitajske in Rusije (AD620)

petek, 12. februar 2016

V Uradnem listu EU L 37 z dne 12.2.2016, je bila  objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/181  o  uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih hladno valjanih ploščatih izdelkov iz jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ruske federacije.

Začasna protidampinška dajatev velja od 13.2.2016 dalje, za obdobje šest  mesecev.

Izdelki, ki so predmet začasne protidampinške dajatve:

Ploščato valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla, razen nerjavnega jekla, vseh širin, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, brez nadaljnje obdelave, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80, 7226 92 00, ter s poreklom iz LRK in Rusije.

Naslednje vrste izdelka so izključene iz opredelitve zadevnega izdelka:

- ploščato valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, brez nadaljnje obdelave, v kolobarjih ali ne, vseh debelin, elektropločevine,

- ploščato valjani izdelki iz železa ali nelegiranega jekla vseh širin, hladno valjani (hladno deformirani), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, v kolobarjih, debeline manj kot 0,35 mm, žarjeni (znani kot „črna pločevina“),

- ploščato valjani izdelki iz drugega legiranega jekla, vseh širin, iz silicijevega jekla za elektropločevine in

- ploščato valjani izdelki iz legiranega jekla, hladno valjani (hladno deformirani), brez nadaljnje obdelave, iz hitroreznega jekla.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča do uvedbe začasnih protidampinških dajatev posredujejo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri presoji glede morebitne uvedbe dokončnih protidampinških ukrepov.