Hladno valjani ploščati izdelki iz nerjavnega jekla – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov na uvoz iz Kitajske in Tajvana

torek, 25. avgust 2020

V Uradnem listu EU, serija C, št. 280 z dne 25.8.2020, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-dampinških ukrepov na uvoz hladno valjanih ploščatih izdelkov iz nerjavnega jekla s poreklom iz Kitajske in Tajvana.

Izdelek, ki se pregleduje, so ploščati izdelki iz nerjavnega jekla, hladno valjani, brez nadaljnje obdelave, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 in 7220 90 80.

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uporabniška industrija kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Vprašalniki za proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike, uporabniško industrijo ter za nepovezane uvoznike so na voljo tukaj: R722.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.