Hrvaško podjetje PPK karlovačka mesna industrija d.d. je postavilo sončno elektrarno kapacitete 1,2 MW

torek, 08. september 2020

Hrvaško mesno-predelovalno podjetje PPK karlovačka mesna industrija d.d. je za lastne potrebe po električni energiji postavilo sončno elektrarno kapacitete 1,2 MW. Skupno 3.939 foto-napetostnih modulov, vsak z močjo 305 W, je v septembru 2020 začelo proizvajati elektriko za lastno porabo.

Skupna naložba v elektrarno je znašala 7,2 mio HRK, kar je približno 955.000 EUR. Polovico tega zneska so pokrili z nepovratnimi sredstvi hrvaškega ministrstva za kmetijstvo.

Sončna elektrarna bo letno proizvedla 1,2 GWh električne energije, s čimer bo pokrila približno 11 % letnih potreb podjetja PPK po električni energiji, ki znašajo 10,7 GWh. Prihranki energije bodo znašali 10,89 % ali 830.000 HRK (50.385 EUR) na leto, investicija pa naj bi se po oceni povrnila v dobrih petih letih. Cilj projekta je tudi prispevati k ohranjanju okolja, saj bodo s tem projektom zmanjšali emisije CO2 za 274 ton na leto.

Objekt se razprostira na površini 7.500 m2. Projektant in izvajalec sončne elektrarne je bilo hrvaško podjetje Enerco Solar, vsa gradbena oprema, vključno s paneli hrvaškega proizvajalca SOLVIS, pa prihaja iz domače proizvodnje.

Podjetje PPK karlovačka mesna industrija d.d. je del skupine Pivac. Skupino poleg PPK sestavljajo še Mesna industrija Braća Pivac in Mesna Industrija Vajda d.d. Skupina Pivac je eno največjih podjetij v živilski industriji na Hrvaškem. Zaposluje več kot 2.000 delavcev in ima mrežo 270 maloprodajnih trgovin po vsej Hrvaški.

Skupina Pivac namerava poleg svoje prve sončne elektrarne postaviti še dodatni dve. Eno sončno elektrarno kapacitete 2 MW bo skupina postavila na novi tovarni Braća Pivac, ki jo trenutno gradijo v industrijski coni Ravča pri Vrgorcu. Drugo sončno elektrarno kapacitete 1 MW pa nameravajo postaviti za potrebe podjetja Mesna Industrija Vajda d.d. v Čakovcu.

Viri: Factiva, SeeNews

Več informacij o globalnih trendih na področju obnovljivih virov energije

Več informacij o globalnih trendih na področju živilske industrije