Intelektualna lastnina v prehrambni industriji

sreda, 27. maj 2015

Industrija hrane in pijač zajema predelavo, proizvodnjo, distribucijo na debelo ali na drobno ter dobavo prehrambnih izdelkov. Nedavne raziskave kažejo, da vse večje število evropskih malih in srednje velikih podjetij s precejšnjimi naložbami investira na razvijajoče se vzhodnoazijske trge, zlasti na kitajski trg - predvsem na področju razvoja lokalnih izdelkov in nacionalnih poslovnih strategij.

 

Področje hrane in pijač je na kitajskem trgu zakonsko zelo regulirano. Tuja podjetja morajo pridobiti dovoljenje za proizvodnjo hrane, s katerim zagotavljajo, da izpolnjujejo zahteve glede proizvodnih zmogljivosti in okoljskih predpisov. Tuji izdelki morajo izpolnjevati posebne standarde in protokole, zahteve glede etiketiranja, potrebno pa je pridobiti še posebno dovoljenje za prodajo in distribucijo hrane in pijač.

 

Zakonske zahteve za proizvodnjo ali uvoz na Kitajsko neposredno ne vključujejo pravice intelektualne lastnine, vendar je uradna registracija pravic intelektualne lastnine na Kitajskem še kako pomembna. Kitajska podjetja izkoriščajo dejstvo, da te pravice niso zaščitene, zato se na trgu pogosto pojavljajo ponarejeni izdelki.

 

Več o intelektualni lastnini v prehrambni industriji na Kitajskem (ang)

 

Pripravil:
China IPR SME Helpdesk
E: question@china-iprhelpdesk.eu
W: www.china-iprhelpdesk.eu