International Business Network

sreda, 17. februar 2021

Slovenian American Business Association – SABA s sedežem v Clevelandu, v ameriški zvezni državi Ohio je v letu 2021 pričela sodelovati tudi z sorodno neprofitno organizacijo International Business Network, ki ima kot SABA enake poslovne cilje in zastavljene naloge. Prav tako njihova servisna služba identično kot SABA pomaga na terenu mednarodnega poslovnega sodelovanja.

V Ohiu delujejo na področju 23 okrožij v severovzhodnem delu Ohia. Organizirali so se leta 2005 in v teh letih delujejo s ciljem, da z mednarodnim poslovanjem spodbudijo gospodarsko rast v tem delu Ohia. Povezovanje subjektov v mednarodno poslovanje, podpiranje obstoječih mednarodnih poslovnih dejavnosti, privabljanje novih subjektov v to sodelovanje kot izobraževanje o mednarodnih poslovnih praksah in priložnostih so naloge, ki jih izvaja tudi SABA. Sodelovanje teh dveh organizacij bo lahko prineslo nekaj novih rezultatov v situaciji, v kateri se trenutno nahajamo.

Več o International Business Network na www.neoibn.org in več o SABA na www.sloaba.com.

Pripravil:
Jurček Žmauc
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com