Investicije v londonski hotelirski sektor so v prvem polletju 2018 dosegle 1,2 mlrd EUR

sreda, 29. avgust 2018

Investicije v hotelirski sektor v Londonu so v prvi polovici leta 2018 dosegle 1,2 mlrd EUR, kar predstavlja tretjino vseh investicij na trgu komercialnih nepremičnin v Združenem kraljestvu. Skupna vrednost investicij v hotelirski sektor Združenega kraljestva je v prvem polletju 2018 znašala 3,5 mlrd EUR. Znesek investicij v londonski hotelirski sektor v višini 1,2 mlrd EUR je približno enak kot v prvem polletju leta 2017. Največ, kar 62 % investicij so predstavljale mednarodne kapitalske naložbe.

Po ugotovitvah CBRE-jeve raziskave "European Hotel Investor Intentions Survey 2018" so Združeno kraljestvo, Nemčija in Španija tri najbolj privlačne destinacije za investicije v hotelirski sektor v Evropi. Več kot dve tretjini ali 69 % investitorjev opredeljuje te tri trge kot prednostne države za investicije v  letu 2018.

Združeno kraljestvo je v letu 2018 obdržalo svoj položaj kot najbolj iskana turistična destinacija v Evropi za investicije v hotelirski sektor. Kar 35 % anketirancev je Združeno kraljestvo izbralo kot ciljni trg za investicije, kar je za 106 % več kot leta 2017.

Združeno kraljestvo je v letu 2017 zabeležilo rekordne investicije v hotelirski sektor, ki so znašale 6,2 mlrd EUR, kar je 39 % več kot v letu 2016, hkrati pa je to tudi najvišji obseg investicij v hotelirski sektor v vseh evropskih državah v letu 2017.

Vir: Factiva

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma