Investicijske priložnosti v Ukrajini

četrtek, 27. avgust 2015


Ministrstvo za infrastrukturo Ukrajine je pripravilo predstavitev investicijskih priložnosti v Ukrajini, v kateri so med drugim predstavljene vladne reforme, ukrepi za spodbujanje investicij ter investicijske priložnosti s področja pomorskega prometa, celinskih plovnih poti, železniškega ter cestnega prometa.

MIU Investment Opportunities (pdf)

Več informacij:
Ministry of Infrastructure of Ukraine
E: vdukd@mtu.gov.ua