Investicijski vodnik Ukrajine

petek, 14. junij 2024


Ukrajinska vlada je v sodelovanju z inštitutom KSE, ukrajinskimi podjetji in svetovalci pripravila Investicijski vodnik Ukrajine kot celovito gradivo za Konferenco za obnovo Ukrajine, ki je nedavno potekala v Berlinu.

Vodnik izpostavlja prednostne sektorje vlade in se osredotoča na razvoj predelovalne industrije, odpravljanje ozkih grl izvozne logistike ter povečanje dodane vrednosti.

Vključuje podroben pregled ključnih sektorjev, kot so energetika, infrastruktura, agroživilstvo, zeleno jeklo, kritični materiali in IT, ter primere naložbenih projektov v teh sektorjih. Ponuja tudi poglobljen vpogled v ukrajinsko investicijsko okolje ter predstavlja uporabne in privlačne priložnosti za naložbe in financiranje.

Poleg obrambnega in nekaterih drugih gospodarskih sektorjev je v vodniku predstavljenih 95 projektov, za katere je potrebnih približno 25 milijard USD sredstev. Ti projekti so del večje pobude ministrstva za gospodarstvo, ki poudarja potrebo po več kot 136 milijardah USD naložb v več sto projektov.

Ukrajinska vlada se zaveda izzivov in tveganj, povezanih z vlaganjem v Ukrajino med potekajočo vojno, vendar se zavezuje, da bo vlagatelje podpirala z zanesljivimi ukrepi in spodbudami. Ti vključujejo jamstva držav G7 in EU, zavarovanje vojnega tveganja, programe, ki jih sponzorira država, poenostavljene postopke, davčne spodbude in dostop do ugodnega financiranja.

Vlagatelji so vabljeni, da se pridružijo transformativni poti k odporni in uspešni prihodnosti Ukrajine ter prispevajo k njeni obnovi in gospodarski rasti. 
 

Investment Guide Ukraine


Dodatne informacije: recovery@kse.org.ua 


Pripravil:

Taras Prytula
Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ukrajini
e-naslov: Taras.Prytula@gov.si

 
 

Preberite tudi:

Gospodarstvo ter možnost vstopa na ukrajinski trg