Ipko - največji konkurent na mobilnem trgu Kosova v Q1 2021

torek, 13. julij 2021
 
 Na Kosovu je bilo konec Q1 2021 1,97 mio uporabnikov mobilne telefonije, kar je -0,7 % manj kot v prejšnjem četrtletju in -1,7 % manj na medletni ravni. Po zadnjih podatkih Regulatornega organa za elektronske in poštne komunikacije (Arkep), je bila stopnja penetracije mobilne telefonije v tem obdobju 108,8 %.

Ipko je postal v Q1 2021 vodilni konkurent na trgu, s 47,2 % tržnim deležem, medtem ko je bil njegov tržni delež v Q1 2020 43,4 %. Na 2. mestu je operater Vala s 47 % tržnim deležem. V Q1 2020 je njegov tržni delež znašal 50,7 %.

Konec Q1 2021 je bilo na Kosovu 75.201 fiksnih telefonskih linij, kar je -1,5 % manj kot v prejšnjem četrtletju in 35,7 % več na medletni ravni. Penetracija med gospodinjstvi znaša 25,31 %. Ipko je imel v fiksnem segmentu v Q1 2021 46,4 % tržni delež (20 % v Q1 2020), sledijo mu Kosovo Telecom z 32,7 % (49 % v Q1 2020), Mts z 20,6 % (29 % v Q1 2020) in Kutjesa Net z 0,1 % (2 % v Q1 2020).
 
Število fiksnih internetnih povezav je konec Q1 2021 doseglo 373.800, kar je -2,6 % manj kot v predhodnem četrtletju in 6,6 % več na medletnem nivoju. Mobilnih internetnih povezav je bilo konec Q1 2021 1,47 mio, kar je za 3,6 % več kot v prejšnjem četrtletju in za 14,8 % več na medletni ravni.

Skupni prihodek v kosovskem telekomunikacijskem sektorju je v Q1 2021 znašal 30,03 mio EUR, kar je 7,9 % več kot v enakem lanskem obdobju. 19,4 mio EUR je ustvaril segment mobilne telefonije, 872.760 mio EUR segment fiksne telefonije in 9,4 mio EUR segment interneta.

 
Viri: Factiva, Telecompaper Europe

Več informacij o globalnih trendih na področju IKT