Kosovo

Predstavitev gospodarstva Kosova


Predstavitev gospodarstva Kosova

Predstavitev države

Uradni naziv Republika e Kosoves (Republika Kosova) / Republika Kosovo
Mednarodna oznaka XK/XKX  (začasne, neuradne ISO kode)
Glavno mesto Priština
Velikost (km2) 10.887
Prebivalci (mio) 1,8
Uradni jezik Albanski, srbski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani (95,6 %), rimo-katoliki (2,2 %), pravoslavci (1,5 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas  
Klicna številka +383 

Prebivalstvo 


Kosovo ima 1,8 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Priština 218.782
Prizren 187.000
Peć 96.500
Gjilan 90.200
Kosovska Mitrovica 84.235


Politična ureditev

Pravni sistem:

UNMIK, kot se je imenovala misija ZN na Kosovu, je maja 2001 razglasila ustavni okvir, ki je omogočil ustanavljanje neodvisnih institucij v pokrajini (PSIG). Kosovo je razglasilo neodvisnost (od Srbije) 17. februarja 2008. Pravni sistem temelji na ustavi iz leta 2008 in dopolnjeni 2013.

Zakonodajna oblast:

Najvišje zakonodajno telo je nacionalna Skupščina s 120 poslanci, od katerih se jih 100 voli po direktnem sistemu, 10 mest pa je rezervirano za predstavnike kosovskih Srbov in drugih 10 za predstavnike drugih manjšin. Poslanski mandat traja 4 leta.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 14. februarja 2021, naslednje bodo predvidoma leta 2025. Naslednje  predsedniške volitve bodo predvidoma leta 2026.

Vodstvo države:

26. februarja 2016 je bil za predsednika v Skupščini izvoljen Hashim Thaçi. Novembra 2020 je odstopil s položaja, saj je bil obtožen vojnih zločinov. Položaj predsednika države je po njegovem odstopu prevzela Vjosa Osmani. 

Predsednica države: Vjosa Osmani (od 4.4.2021)

Izvršilna oblast:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 14. februarja 2021. Zmagala je stranka Samoodločba
(Vetevendosje), ki jo vodi Albin Kurti.
 

Predsednik vlade: Albin Kurti (od 22.03.2021)

 

Kosovo je bilo v letu 2009 sprejeto tudi v Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) in Svetovno banko (WB – World Bank), EU pa mu je tudi dovolila uporabljati evro kot lokalno valuto. Od decembra 2012 je Kosovo tudi član EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development).


Vir: KAS; Factiva,  januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

 
  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 164 164
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 11,0 10,4 9,7 9,0 8,0
 BDP per capita (v EUR): 6.233 5.860 5.468 5.064 4.502
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 29,1 27,5 25,8 24,6 19,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 16.437 15.500 14.581 13.920 11.195
 Rast BDP (v %): 4,0 4,0 3,8 3,5 10,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / / / 20,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,3 3,1 4,7 11,7 3,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -5,8 -5,6 -5,4 -5,3 -4,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,7 5,7 9,7 16,7 76,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,4 4,1 9,6 5,3 31,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / / /
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 60,3+ 181,1 152,6 136,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 2,2+ 4,6 7,2 11,0
Stopnja tveganja države (op): / 57 57 55 54
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 57Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).                                                                                                             
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 

 

Vir:  EIU, IMF; Factiva, marec 2024.
 

Delo na Kosovu


Tuji državljani potrebujejo za delo na Kosovu delovno dovoljenje in dovoljenje za začasno prebivanje.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Kosovska vlada je 14. aprila 2022 dvignila bruto minimalno plačo v državi na 264 EUR. Tudi v letu 2024 ostaja minimalna plača nespremenjena.


Po podatkih kosovske agencije za statistiko, je v letu 2023 povprečna bruto mesečna plača na Kosovu znašala približno 521 EUR. 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2023
Rast zasebne potrošnje 3,8
Rast javne potrošnje 1,4
Rast investicij 6,4


(*) IMF napoved.


Vir: IMF; Factiva, marec 2024.


Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

  • Kosovo je v letu 2022 izvozilo za 0,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 5,3 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -4,3 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Kosovo največ izvažalo pohištvo, plastiko, izdelke iz železa in jekla, nafto in plin ter železo in jeklo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (14,8 % od celotnega izvoza), sledijo Severna Makedonija, Albanija, Nemčija in Švica.
  • Kosovo je v letu 2022 največ uvažalo nafto in plin, vozila, strojno opremo, plastiko ter železo in jeklo.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Turčije (14,9 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Kitajska, Srbija in Grčija.

 

Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 17,1 Pohištvo 19,4
Vozila 7,3 Plastika in plastični izdelki 13,3
Stroji, jedrski reaktorji 7,0 Izdelki iz železa in jekla 10,0
Plastika in plastični izdelki 6,0 Mineralna goriva, olja 8,0
Železo in jeklo 6,0 Železo in jeklo 5,6
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Turčija 14,9 ZDA 14,8
Nemčija 10,8 Severna Makedonija 12,9
Kitajska 9,7 Albanija 11,1
Srbija 6,6 Nemčija 9,5
Grčija 5,5 Švica 7,6
Slovenija (9. mesto) 5,0 Slovenija (9. mesto) 6,8

 
Vir: ASK; Factiva; ITC, junij 2023.