Kosovo

Predstavitev gospodarstva Kosova

Predstavitev države

 
Uradni naziv Republika e Kosoves (Republika Kosova) / Republika Kosovo
Mednarodna oznaka XK/XKX  (začasne, neuradne ISO kode)
Glavno mesto Priština
Velikost (km2) 10.887
Prebivalci (mio) 1,8
Uradni jezik Albanski, srbski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani (95,6 %), rimo-katoliki (2,2 %), pravoslavci (1,5 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas  
Klicna številka +383 

Prebivalstvo 


Kosovo ima 1,8 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Priština 218.782
Prizren 187.000
Peć 96.500
Gjilan 90.200
Kosovska Mitrovica 84.235


Politična ureditev

Pravni sistem:

UNMIK, kot se je imenovala misija ZN na Kosovu, je maja 2001 razglasila ustavni okvir, ki je omogočil ustanavljanje neodvisnih institucij v pokrajini (PSIG). Kosovo je razglasilo neodvisnost (od Srbije) 17. februarja 2008. Pravni sistem temelji na ustavi iz leta 2008 in dopolnjeni 2013.

Zakonodajna oblast:

Najvišje zakonodajno telo je nacionalna Skupščina s 120 poslanci, od katerih se jih 100 voli po direktnem sistemu, 10 mest pa je rezervirano za predstavnike kosovskih Srbov in drugih 10 za predstavnike drugih manjšin. Poslanski mandat traja 4 leta.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 14. februarja 2021, naslednje bodo predvidoma leta 2023. Naslednje  predsedniške volitve bodo predvidoma leta 2026.

Vodstvo države:

26. februarja 2016 je bil za predsednika v Skupščini izvoljen Hashim Thaçi. Novembra 2020 je odstopil s položaja, saj je bil obtožen vojnih zločinov. Položaj predsednika države je po njegovem odstopu prevzela Vjosa Osmani.

Predsednica države: Vjosa Osmani (od 4.4.2021)

Izvršilna oblast:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 14. februarja 2021. Zmagala je stranka Samoodločba
(Vetevendosje), ki jo vodi Albin Kurti.
 

Predsednik vlade: Albin Kurti (od 22.03.2021)

 

Kosovo je bilo v letu 2009 sprejeto tudi v Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) in Svetovno banko (WB – World Bank), EU pa mu je tudi dovolila uporabljati evro kot lokalno valuto. Od decembra 2012 je Kosovo tudi član EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development).


Vir: KAS; Factiva,  januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

 
  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 164 164 164
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 10,0 9,3 8,8 7,7 6,8
 BDP per capita (v EUR): 5.662 5.280 4.967 4.335 3.770
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 27,4 25,8 24,1 19,5 17,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 15.528 14.624 13.629 11.020 9.862
 Rast BDP (v %): 3,9 3,5 2,7 9,5 -5,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / / 25,8 26,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,6 5,0 12,0 3,3 0,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -5,7 -5,5 -5,3 -4,3 -3,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1,1 1,1 0,9 0,8 0,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,3 1,3 2,9 79,3 -27,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 0,3 0,3 0,8 32,7 -6,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / / 0,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 152,7+ 136,3 115,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 7,2+ 11,0 5,5
Stopnja tveganja države (op): / 57 55 54 54
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 57Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) IMF/EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec 2022 (posodobljeno mar 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

 

Vir:  EIU, IMF; Factiva, marec 2023.
 

Delo na Kosovu


Tuji državljani potrebujejo za delo na Kosovu delovno dovoljenje in dovoljenje za začasno prebivanje.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Kosovska vlada je 14. aprila 2022 dvignila bruto minimalno plačo v državi na 264 EUR.
Minimalna plača za delavce, starejše od 35 let, se je zvišala za 55 %, za delavce, mlajše od 35 let, pa za 103 %.

Povprečna bruto mesečna plača je v septembru 2022 na Kosovu znašala približno 498,57 EUR.


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023*
Rast zasebne potrošnje 4,0 3,8
Rast javne potrošnje 1,2 1,4
Rast investicij 6,2 6,4


(*) IMF napoved.


Vir: IMF; Factiva, marec 2023.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Kosovo je v letu 2021 izvozilo za 0,4 mlrd EUR blaga, uvozilo pa za 3,5 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -3,1 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Kosovo največ izvažalo pohištvo, železo in jeklo, plastiko, izdelke iz železa in jekla ter pijače.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v ZDA (16,4 % od celotnega izvoza), sledijo Albanija, Severna Makedonija, Nemčija in Italija.
  • Kosovo je v letu 2021 največ uvažalo nafto in plin, vozila, strojno opremo, plastiko ter železo in jeklo.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (13,0 % od celotnega uvoza), sledijo Turčija, Kitajska, Srbija in Italija.

 

Kosovo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 11,7 Pohištvo 20,6
Vozila 9,6 Železo in jeklo 15,7
Stroji, jedrski reaktorji 7,5 Plastika in plastični izdelki 10,2
Plastika in plastični izdelki 6,4 Izdelki iz železa in jekla 9,0
Železo in jeklo 6,2 Pijače, alkoholne tekočine in kis
 
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 13,0 ZDA 16,4
Turčija 12,6 Albanija 14,7
Kitajska 9,7 Severna Makedonija 11,6
Srbija 6,5 Nemčija 8,2
Italija 5,9 Italija 8,0
Slovenija (9. mesto) 5,7 Slovenija (17. mesto) 7,5
 
 
Vir: ASK; Factiva; ITC, junij 2022.