Kosovo

Predstavitev gospodarstva Kosova

Predstavitev države

Uradni naziv:

Mednarodna oznaka:

Glavno mesto:

Velikost (km2):

Prebivalci (mio):

Uradni jezik:

Vera:

BDP na prebivalca:

Denarna enota:

Čas:

Klicna številka:

Republika e Kosoves (Republika Kosova) / Republika Kosovo

/

Priština

10.887

1,8

Albanski, srbski

Muslimanska 95,6 %, pravoslavna 1,5 %

3.959 EUR (2019)

Evro (EUR)

GMT + 1 (enako kot v Sloveniji)

+383 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Priština 199.000
Prizren 178.000
Peć 96.500
Gjilan 90.200
Kosovska Mitrovica 84.235


Politična ureditev

Pravni sistem:

UNMIK, kot se je imenovala misija ZN na Kosovu, je maja 2001 razglasila ustavni okvir, ki je omogočil ustanavljanje neodvisnih institucij v pokrajini (PSIG). Kosovo je razglasilo neodvisnost (od Srbije) 17. februarja 2008. Pravni sistem temelji na ustavi iz leta 2008 in dopolnjeni 2013.

Zakonodajna oblast:

Najvišje zakonodajno telo je nacionalna Skupščina s 120 poslanci, od katerih se jih 100 voli po direktnem sistemu, 10 mest pa je rezervirano za predstavnike kosovskih Srbov in drugih 10 za predstavnike drugih manjšin. Poslanski mandat traja 4 leta.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 06. oktobra 2019, naslednje bodo predvidoma leta 2023. Zadnje predsedniške volitve so bile februarja 2016, naslednje bodo predvidoma v začetku leta 2021.

Vodstvo države:

26. februarja 2016 je bil za predsednika v Skupščini izvoljen Hashim Thaçi, ki je 7. aprila prevzel dolžnosti predsednika s svečano prisego pred Skupščino Kosova.

Izvršilna oblast:

25. marca 2020 je parlament vladi izglasoval nezaupnico in kosovska vlada pod vodstvom Albina Kurtija je po vsega skupaj 50 dneh razpadla. 3. junija 2020 je kosovski parlament izvolil novo vlado. Novi premier je postal Avdullah Hoti iz desnosredinske Demokratične lige Kosova. Za njegovo vlado je glasovalo 61 poslancev 120-članskega parlamenta.

Predsednik vlade: Avdullah Hoti (od 3.6.2020)

 

Kosovo je bilo v letu 2009 sprejeto tudi v Mednarodni denarni sklad (IMF – International Monetary Fund) in Svetovno banko (WB – World Bank), EU pa mu je tudi dovolila uporabljati evro kot lokalno valuto. Od decembra 2012 je Kosovo tudi član EBRD (The European Bank for Reconstruction and Development).


Vir: KAS; Factiva, junij 2020.

 

Gospodarska politika vlade

Po mnenju Evropskega parlamenta mora kosovska vlada nadaljevati z izvajanjem reform in se osredotočiti na njihovo delovanje tudi v praksi. Nadaljevati mora boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, pa tudi okrepiti svoja prizadevanja za neodvisno in popolnoma delujoče sodstvo.
 
Brezposelnost, trgovinski primanjkljaj in dostop do kapitala so trije gospodarski izzivi, ki jih mora vlada obravnavati kot prednostne naloge. Poleg tega si bo vladna politika prizadevala za povečanje blaginje državljanov in vključitev koncepta trajnostnega razvoja, ki temelji na ekonomskih, socialnih in okoljskih vidikih. Prizadevala si bo tudi za vzpostavitev povezave med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom, začenši s pregledom učnih načrtov in programov, da bi ustvarila ravnovesje med številom diplomantov in številom delovnih mest.

 
Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Poglejte si tudi:

Pregled gospodarskih gibanj

Gospodarske panoge