Kosovo

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kosovom

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Kosova v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
41 43 40 41 41 41


Slovenija je v letu 2022 na Kosovo izvozila za 153 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 7 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 160 mio EUR.
S tem se je Kosovo lani uvrstilo na 41. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz
blaga
Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 101.289 1.193 102.483 100.096
2018 103.316 1.481 104.798 101.835
2019 123.869 2.510 126.380 121.359
2020 115.033 5.478 120.511 109.555
2021 136.330 10.969 147.299 125.361
2022 152.552 7.230 159.782 145.322
2023* 181.055 4.582 185.638 176.473
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).      
 

Slovenski izvoz na Kosovo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
12 % 18.058 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 15.363 Farmacevtski proizvodi
9 % 14.092 Mlečni izdelki, ptičja jajca, naravni med, užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajetni na drugem mestu
9 % 12.951 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 11.660 Pijače, alkoholne tekočine in kis
7 % 10.069 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

Slovenski uvoz iz Kosova v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 1.993 Izdelki iz železa in jekla
25 % 1.809 Les in lesni izdelki, lesno oglje
23 % 1.686 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 268 Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje
4 % 262 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
2 % 149 Pijače, alkoholne tekočine in kis
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BXKKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BXKMCP)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BXKSVN)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: