Kosovo

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kosovom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 93.869 1.353 95.222 92.516
2017 101.289 1.193 102.483 100.096
2018 103.316 1.481 104.798 101.835
2019 123.869 2.510 126.380 121.359
2020 115.033 5.478 120.511 109.555
2021 136.376 10.980 147.356 125.396
2022* 34.722 1.950 36.672 32.773


Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar 2022 (posodobljeno junij 2022).

 

Slovenski izvoz na Kosovo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 19.030 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 13.012 Farmacevtski proizvodi
9 % 12.522 Mlečni izdelki, ptičja jajca, naravni med, užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajetni na drugem mestu
8 % 10.543 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 10.124 Pijače, alkoholne tekočine in kis
7 % 9.418 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

 

Slovenski uvoz iz Kosova v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
55 % 6.053 Železo in jeklo
17 % 1.817 Les in lesni izdelki, lesno oglje
14 % 1.487 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 324 Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje
2 % 171 Kava, pravi čaj, mate čaj in začimbe
1 % 139 Užitno sadje in oreščki, lupine agrumov ali melon
 


Vir: Statistični urad RS, marec 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BXKKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BXKMCP)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o gospodarskem sodelovanju


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk