Kosovo

Poslovno sodelovanje Slovenije s Kosovom


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Kosova v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
40 41 41 41 41

Slovenija je v letu 2023 na Kosovo izvozila za 181 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 5 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 186 mio EUR.

S tem se je Kosovo lani uvrstilo na 41. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom

Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 103.316 1.481 104.798 101.835
2019 123.869 2.510 126.380 121.359
2020 115.033 5.478 120.511 109.555
2021 136.330 10.969 147.299 125.361
2022 152.552 7.230 159.782 145.322
2023 181.055 4.582 185.638 176.473
2024* 44.740 1.383 46.123 43.357
 


Blagovna menjava med Slovenijo in Kosovom 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).      
 

Slovenski izvoz na Kosovo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
12 % 21.848 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 16.809 Farmacevtski proizvodi
9 % 16.764 Žive živali
8 % 13.933 Mlečni izdelki, ptičja jajca, naravni med, užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajetni na drugem mestu
7 % 13.476 Pijače, alkoholne tekočine in kis
7 % 12.435 Izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev


Slovenski uvoz iz Kosova v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 1.062 Izdelki iz železa in jekla
18 % 807 Pijače, alkoholne tekočine in kis
15 % 710 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 330 Železo in jeklo
5 % 238 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
4 % 204 Steklo in stekleni izdelki
 


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o razvojnem sodelovanju (BXKRS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BXKKIZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito, in protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sprejemu oseb, katerih prebivanje je nezakonito (BXKSOPN)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BXKMPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Kosovo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BXKIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BXKMCP)
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnologijo Republike Kosovo o sodelovanju na področju izobraževanja
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BXKSVN)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: