Izbor izdelkov na promocijski razstavi sodobnega slovenskega industrijskega oblikovanja in arhitekture v lesu ter lesarskih inovativnih izdelkov Slovenia Design Showroom Milano 2017, 3. do 9. april, podaljšan rok prijav

četrtek, 02. februar 2017

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira drugo razstavo Slovenia Design Showroom Milano 2017 (v nadaljevanju: showroom), z nazivom »Oblikovanje kot (z) možnost spremembe: Vrhunci slovenskega oblikovanja v lesu«. Razstava bo potekala v času Pohištvenega sejma v Milanu (Salone del Mobile Milan 2017) in sicer med 3. in 9. aprilom 2017, v galerijskem prostoru Il Centro Culturale e la Galleria San Fedele, Piazza San Fedele, 4, Milano, Italija.
 
Razstava Slovenia Design Showroom Milano 2017 je namenjena krepitvi prepoznavnosti slovenskega industrijskega oblikovanja in arhitekture v lesu ter lesarskih inovativnih izdelkov na mednarodnih trgih, hkrati odpira vrata novim poslovnim kontaktom slovenskih lesarskih podjetij in tako omogoča doseganje višje prodajne cene. Razstava Slovenia Design Showroom Milano 2017 je oblika promocije slovenskega gospodarstva, s ciljem pospešene promocije in podpore izvoznim aktivnostim.

Promocijska razstava prepoznava slovensko oblikovanje in arhitekturo v lesu kot ustvarjalno silo prihodnosti slovenske lesne industrije in utrjuje njuno vlogo pri doseganju zmožnosti za spremembe.

Razstava Slovenia Design Showroom Milano 2017 in spremljajoči poslovni dogodki bodo potekali v nizu izven sejemskih prireditev »Fuorisalone« in Milan Design Week 2017, v času svetovno znanega 56. pohištvenega sejma Salone del Mobile Milan 2017, od 3. do 9. aprila 2017.

Razstava Slovenia Design Showroom Milano 2017, bo s spremljajočimi poslovnimi dogodki organizirana na 220 m2 velikem razstavnem prostoru  galerije Il Centro Culturale e la Galleria San Fedele, v strogem centru Milana, v terminu med 3. in 9. aprilom 2017. V okviru promocijske razstave sta načrtovana vsaj dva posebna dogodka, s promocijsko, poslovno ali strokovno vsebino.

Finančna sredstva za izvedbo aktivnosti promocijske razstave sodobnega slovenskega industrijskega oblikovanja v lesu in lesarskih inovativnih izdelkov Slovenia Design Showroom Milano 2017, zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

K sodelovanju za izbor izdelkov na promocijski razstavi sodobnega slovenskega industrijskega oblikovanja in arhitekture v lesu ter lesarskih inovativnih izdelkov Slovenia Design Showroom Milano 2017, vabimo slovenska podjetja lesne in pohištvene dejavnosti, ki proizvajajo proizvode ali izvajajo storitve s področja lesa ter podjetja s področja sodobnega oblikovanja in arhitekture v lesu, gradbeništva in razvoja inovativnih industrijskih tehnologij s področja lesarstva.

Cilj pri izbiri izdelkov za razstavljanje na promocijski razstavi je na dobro oblikovanih lesnih izdelkih, ki jih slovenska podjetja,  slovenski oblikovalci in oblikovalke, arhitektke in arhitekti, inženirji in inženirke že uspešno tržijo ali izkazujejo potencial za trženje. Poleg zadovoljevanja tržnega potenciala dobro oblikovanih lesnih izdelkov bo cilj pri izboru tudi na pametni uporabi lesa/ uporabi lesa zaradi značilnosti, ki jih les kot material ima. Hkrati se bo z raznovrstnim izborom izdelkov poskušalo na les pogledati s številnih vidikov, tako v smislu kar se da raznolike uporabe, kot v samem razumevanja kaj vse je mogoče označiti za les ali njegov derivat.

V okviru zgoraj navedenega javnega povabila se zbirajo izdelki iz naslednjih področij:
 1. stavbe, bivališča;
 2. stavbno pohištvo, talne obloge, kritine;
 3. prevozna sredstva;
 4. pohištvo;
 5. kuhinjski elementi;
 6. orodja, pripomočki;
 7. svetila;
 8. instrumenti;
 9. igrače;
 10. novi lesni materiali/lesni derivati (in potenciali njihove uporabe).

Kriteriji za izbor izdelkov iz predhodno navedenih področij so:
 • vrhunsko oblikovani izdelki v lesu/lesnem derivatu, ki se uspešno tržijo (s poudarkom na tujih trgih) ali izkazujejo potencial za trženje in so produkt domačega znanja;
 • smiselno prepoznavanje problema, ki se ga je reševalo in kako se ga je premišljeno rešilo;
 • tehnična inovacija ali razvojni preskok v razumevanju uporabe lesa/lesnega derivata;
 • smiselnost uporabe lesa/lesnega derivata;
 • vloga trajnostnega razvoja: rezultat krožnega gospodarstva, družbenega oblikovanja ...;
 • rezultat interdsiciplinarnega sodelovanja (povezovanje s področjem znanosti, inženirstva, umetnosti idr.);
 • celovitost predstavitve produkta (profesionalnost tržnega nastopa in pripravljenost za izvozno promocijo);
 • prejete domače in/ali mednarodne nagrade;
 • čas nastanka: od 2010;
 • da prijavitelj izkazuje kapaciteto oziroma sposobnost izvoza ter urejeno poslovanje.

SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru razstave Slovenia Design Showroom Milano 2017 zagotavlja:
 • razstavni prostor z vključenimi električnimi priključki;
 • osnovno varovanje prostora;
 • izbor prijavljenih izdelkov za razstavljanje v okviru showroom-a;
 • organizacijo in izvedbo showroom-a;
 • organizacijo vsaj dveh posebnih dogodkov s promocijsko, poslovno ali strokovno vsebino na lokaciji showroom-a,
 • prisotnost osebja za čas dogodkov;
 • ciljne promocijske aktivnosti na slovenskem in italijanskem področju;
 • pripravo in tisk posebnih marketinško komunikacijskih materialov;
 • odpiralni čas showroom-a (razstave) od 10.00 do 20.00 ure, v času med 3. in 9. aprilom 2017.

Izdelke zbiramo na podlagi prijavnice, ki je sestavni del tega javnega povabila in sicer najkasneje do ponedeljka, 20. februarja do 12.00 ure.

V celoti izpolnjeno prijavnico z opisom izdelka iz navedenih področij tega povabila in skladno s kriteriji za izbor izdelkov, ki jih prav tako določa javno povabilo,  nam posredujte v skenirani obliki na elektronski naslov: petra.drobne@spiritslovenia.si. Prijavitelj s podpisom in oddajo prijavnice sprejema vse splošne pogoje sodelovanja na promocijski razstavi sodobnega slovenskega industrijskega oblikovanja in arhitekture v lesu ter lesarskih inovativnih izdelkov Slovenia Design Showroom Milano 2017, z nazivom »Oblikovanje kot (z) možnost spremembe: Vrhunci slovenskega oblikovanja v lesu«, ki so sestavni del tega javnega povabila.

Na podlagi prejetih prijav izdelkov podjetij, bo izbor opravila strokovna komisija. Strokovna komisija bo sestavljena iz 5 članov in sicer: enega predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, enega predstavnika SPIRIT Slovenije, javne agencije in treh zunanjih strokovnjakov z različnih strokovnih področij (arhitekture, oblikovanja, lesene gradnje). Strokovno komisijo imenuje direktor SPIRIT Slovenije, javne agencije. Strokovna komisija za izbor izdelkov za uvrstitev na promocijsko razstavo Slovenia Design Showroom Milano 2017, bo na podlagi kriterijev za izbor, oblikovala končni seznam izdelkov podjetij.

Strokovna komisija bo zavrnila nepopolne, neustrezne ali kako drugače neprimerne prijave. Odločitev strokovne komisije o izboru izdelkov je dokončna, brez možnosti pritožbe.

O rezultatih izbora boste obveščeni najkasneje do 7. marca 2017, na elektronski naslov kontaktne osebe, navedene v prijavnem obrazcu.

Dodatne informacije:
Petra Drobne, tel. 01 5891 896, e-mail: petra.drobne@spiritslovenia.si