Izdelki iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske – začetek pregleda zaradi izteka protisubvencijskih ukrepov

četrtek, 19. december 2019
V Uradnem listu EU, serija C, št. 424 z dne 17.12.2019, je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka proti-subvencijskih ukrepov na uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Kitajske.
 
Izdelek, ki se pregleduje, so rezane niti iz steklenih vlaken z dolžino največ 50 mm; rovingi iz steklenih vlaken, razen tistih, ki so impregnirani in premazani ter katerih izguba pri sežigu znaša več kot 3 % (kot je določeno v standardu ISO 1887), ter rogoznice iz steklenih vlaken, razen rogoznic iz steklene volne, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7019 11 00, ex 7019 12 00 (oznake TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26, 7019 12 00 39) in 7019 31 00.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uporabniška industrija kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Vprašalniki za proizvajalce Unije, proizvajalce izvoznike, uporabniško industrijo ter za nepovezane uvoznike so na voljo tukaj (R708).

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov gp.mgrt@gov.siin marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave primera.