Izdelki iz jekla – začetek protidampinškega postopka za nekatere vroče valjane ploščate izdelke iz železa ali jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine

sreda, 13. julij 2016
V Uradnem listu EU, serija C, št. 246 z dne 7.07.2016, je bilo objavljeno obvestilo o začetku protidampinškega postopka v zvezi z uvozom nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Brazilije, Irana, Rusije, Srbije in Ukrajine – AD635.
 
Izdelki v tej preiskavi so nekateri ploščato valjani izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla (razen nerjavnega jekla), v kolobarjih ali ne (vključno z razrezanimi izdelki in trakovi), vroče valjani, brez nadaljnje obdelave (vroče valjani ploščati izdelki), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, brez zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine. Izdelki se trenutno uvrščajo pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 in 7226 91 99.
 
 Roki za sodelovanje v preiskavi:
 
Proizvajalci izvozniki izdelka v preiskavi iz zadevnih držav kot tudi nepovezani uvozniki so pozvani k sodelovanju v preiskavi, ki jo vodi Evropska komisija. Komisiji morajo v 15-ih dneh od datuma objave obvestila v Uradnem listu EU (do 22.7.2016) sporočiti informacije o svojih družbah, ki se zahtevajo v Prilogi I oziroma Prilogi II k obvestilu.
 
Vse zainteresirane strani, ki želijo predložiti druge pomembne informacije, morajo to storiti v 21. dneh od datuma objave obvestila v Uradnem listu EU (do 28.7.2016).
 
Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi ali ne, hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe protidampinških ukrepov.