Izdelki iz jekla – začetek treh protidampinških postopkov za izdelke s poreklom iz Kitajske

četrtek, 03. marec 2016

V Uradnem listu EU, serija C, št. 58 z dne 13.02.2016, so bila objavljena naslednja obvestila o začetku protidampinških postopkov:

- Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih vroče valjanih proščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Kitajske (2016/C58/08) – AD630

Zadevni izdelki v tej preiskavi so nekateri ploščato valjani izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla (razen nerjavnega jekla), v kolobarjih ali ne (vključno z razrezanimi izdelki in trakovi), vroče valjani, brez nadaljnje obdelave (vroče valjani ploščati izdelki), neplatirani, neprevlečeni in neprekriti, brez zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine. Izdelki se uvrščajo pod oznake KN 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 in 7226 91 99 (oznake KN so zgolj informativne).

- Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz nekaterih debelih pločevin iz nelegiranega jekla ali drugih legiranih jekel s poreklom iz Kitajske (2016/C58/09) – AD631

Izdelek v tej preiskavi zajema ploščate izdelke iz nelegiranega ali legiranega jekla (razen nerjavnega jekla, silicijevega jekla za elektropločevine, orodnega jekla in hitroreznega jekla), vroče valjane, neplatirane, neprevlečene in neprekrite, ne v kolobarjih, debeline več kot 10 mm in širine 600 mm ali več ali debeline 4,75 mm ali več, vendar ne več kot 10 mm, in širine 2 050 mm ali več. Izdelki se uvrščajo pod oznake KN 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 in ex 7225 99 00 (oznake KN so zgolj informativne).

- Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz določenih brezšivnih cevi iz železa ali jekla s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm s poreklom iz Kitajske (2016/C58/10) – AD632

Izdelek v tej preiskavi so določene brezšivne cevi iz železa (razen iz litega železa) ali jekla (razen iz nerjavnega jekla) s krožnim prečnim prerezom in zunanjim premerom več kot 406,4 mm. Izdelki se uvrščajo pod oznake KN 7304 19 90, 7304 29 90, 7304 39 98 in 7304 59 99 (oznake KN so zgolj informativne).

Roki za sodelovanje v preiskavi:

Zainteresirane strani so pozvane, da izrazijo svoja stališča in predložijo informacije in dokaze, v rokih, določenih v obvestilih. Informacije se lahko predložijo v prosti obliki ali se izpolni vprašalnik, ki ga pripravi Komisija, ter se predložijo v skladu z navodili, ki so vsebovana v dokumentu »Korespondenca z Evropsko komisijo v zadevah glede trgovinske zaščite«.

Zainteresirane strani so ne glede na to, ali se odločijo sodelovati v preiskavi ali ne, hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe protidampinških ukrepov.

Rok za morebitno uvedbo začasnih protidampinških ukrepov se izteče 13. novembra 2016.