Izjava o prihodnosti kapitalskih trgov EU

petek, 22. marec 2024
 

Odprti, dobro delujoči in integrirani evropski kapitalski trgi so ključni za spodbujanje enotnega trga in privabljanje naložb


Evroskupina je sprejela izjavo o prihodnosti kapitalskih trgov EU, ki temelji na političnih razpravah o prihodnosti evropskih kapitalskih trgov, ki so potekale skoraj eno leto.

Za naslednje evropsko zakonodajno obdobje 2024-2029 je opredelila tri prednostna področja, na katerih so potrebni ukrepi za izboljšanje delovanja evropskih kapitalskih trgov: regultivni sistem, zagotoviti boljši dostop za evropska podjetja in zagotoviti boljše priložnosti za državljane.

Odprti, dobro delujoči in integrirani evropski kapitalski trgi so ključni za spodbujanje enotnega trga in privabljanje potrebnih naložb, s tem pa tudi za spodbujanje globalne konkurenčnosti EU, inovacij, trajnostne rasti in ustvarjanja delovnih mest. Zagotovili bodo boljše možnosti financiranja za rastoča podjetja, vključno z malimi in srednje velikimi podjetji, državljanom EU pa bodo dali možnost, da svoje prihranke produktivneje vlagajo v Evropi.

Globoki in likvidni kapitalski trgi, ki lahko učinkovito razporejajo kapital in omogočajo čezmejno zasebno delitev tveganja, so skupaj z dobro delujočo bančno unijo ključni element odpornosti naše ekonomske in monetarne unije.

Evropi danes grozi, da bo v svetovnem merilu še bolj zaostajala na področju konkurenčnosti, rasti in blaginje svojih državljanov. Evropske kapitalske trge je treba nujno razviti v globalno konkurenčne trge. EU potrebuje kapitalski trg, ki bo domače prihranke in tuji kapital svobodno in učinkovito usmerjal v inovativna podjetja in jim omogočil, da se razvijejo v gonilo dolgoročne rasti, kar bo EU pomagalo postati vodilna v svetu na področju inovacij in novih industrij.

Močan in dobro reguliran bančni sektor Evropske unije danes pokriva večino finančnih potreb podjetij. Banke in zavarovalnice so glavni distribucijski kanal, ki državljanom ponuja možnosti varčevanja in naložb. Da pa bi zadostili velikim finančnim potrebam v prihodnosti, morajo v Evropi nujno postati širše in lažje dostopne tržne možnosti financiranja.

Čeprav smo v zadnjih letih z akcijskimi načrti unije kapitalskih trgov dosegli velik napredek pri izboljšanju delovanja evropskih kapitalskih trgov, ti še zdaleč ne dosegajo svojega polnega potenciala.

Zaradi pomanjkanja globokega in dobro delujočega trga tveganega kapitala v Evropi - zlasti v začetni fazi in fazi povečevanja podjetij, pa tudi v zrelejših fazah razvoja - so številna najbolj dinamična in inovativna podjetja v EU še vedno prisiljena iskati sredstva v tujini. Zmanjšanje razdrobljenosti, regulativnega bremena in visokih transakcijskih stroškov lahko poveča privlačnost EU kot finančnega središča. Privabljanje in ohranjanje podjetij v EU bo izboljšalo njen prihodnji potencial za gospodarsko rast in ponudilo donosnejše naložbene priložnosti v EU.

Odprt in likviden kapitalski trg, ki je dobro povezan s svetovnimi trgi, je pomemben za podporo pretoka zasebnih naložb v inovacije, tudi v zeleni in digitalni sektor. Zaradi omejenega fiskalnega prostora in številnih prednostnih nalog porabe morajo sredstva za vzpostavitev proizvodnih zmogljivosti in spodbujanje inovacij v Evropi priti predvsem iz zasebnega sektorja.

Prav tako dobro delujoči kapitalski trgi omogočajo evropskim državljanom, da izkoristijo privlačnejše naložbene priložnosti, ki pomagajo povečati njihov razpoložljivi dohodek in dopolniti prihodnji pokojninski dohodek.

Več: Izjava

Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini