Izjemna rast nemškega biotehnološkega trga v letu 2017

sreda, 19. september 2018

Nemški biotehnološki trg je leta 2017 beležil izjemno rast. Ključni faktorji trga, kot so prihodki od prodaje, število zaposlenih v panogi ter število novoustanovljenih podjetij, so bili višji kot v rekordnem letu 2016. Mnoge nemške biotehnološke družbe so dosegle visoko stopnjo zrelosti, kar se odraža v naraščajoči prodaji in številu zaposlenih. Hkrati se je v zadnjih dveh letih ponovno okrepilo število start-up podjetij, tako da je mogoče pričakovati nadaljnjo rast trga tudi v dolgoročnem obdobju.

Nemška biotehnološka podjetja so v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 4,1 mlrd EUR, kar je 16 % več kot leta 2016. Večino prihodkov, kar 2,8 mlrd EUR, so ustvarile farmacevtske biotehnološke družbe, kar je 17 % več kot leta 2016. Sledijo jim storitvena podjetja, ki so v letu 2017 ustvarila 853 mio EUR prihodkov ali 15 % več kot leta 2016. Na tretjem mestu so industrijska biotehnološka podjetja, ki so lani ustvarila 290 mio EUR prihodkov ali 8 % več kot leta 2016.

Izdatki za raziskave in razvoj so v letu 2017 povečali za 1,2 % in so znašali 1,12 mlrd EUR. Industrijska biotehnološka podjetja so v raziskave in razvoj vložila 54 mio EUR ali 6 % več kot leta 2016. Podjetja za bio-informatiko so za raziskave in razvoj namenila 13,1 mio EUR ali 3 % več kot leta 2016, ponudniki storitev pa so za raziskave in razvoj namenili 117,2 mio EUR ali 3 % več kot leta 2016.

Mnoga podjetja so v letu 2017 na novo zaposlila številne nove delavce. V skupno 646 nemških biotehnoloških podjetjih je bilo zaposlenih 21.860 delavcev. Nadaljnjih 23.800 zaposlenih je delalo v drugih podjetjih, ki se ukvarjajo z biotehnološkimi dejavnostmi. Skupno je bilo v celotni nemški biotehnološki panogi v letu 2017 zaposlenih 45.660 delavcev.

Tudi z vidika financiranja je bilo leto 2017 uspešno, saj so podjetja povečala kapital za skupno 673 mio EUR, kar je 168 mio EUR več kot leta 2016. Javna podjetja so povečala kapital za 36 % na 352 mio EUR.

Vir: Factiva

Več informacij o globalnih trendih na področju biotehnologije