Izvoz hrane in pijače v Ljudsko republiko Kitajsko

četrtek, 23. december 2021

V letošnjem letu je bila na Kitajskem sprejeta zakonodaja, ki spreminja način uvoza hrane in pijače na kitajski trg ter etiketiranje izdelkov, ki se izvažajo na Kitajsko. Sprejeti sta bili dve uredbi: 

248: Registracija in upravljanje izvoznikov hrane (pdf)

V tej uredbi so opredeljena živila, za katere se zahtevata dve različni obliki registracije za izvoz na Kitajsko. Za živila z "visokim tveganjem", kot so na primer: meso in mesni izdelki, ribe in ostali morski in sladkovodni produkti, mlečni izdelki, ptičja gnezda, čebelji izdelki, jajca in jajčni proizvodi, jedilna olja in maščobe, oljna semena, polnjena peciva, užitna žita, mletveni izdelki, sveža in dehidrirana zelenjava, posušen fižol, začimbe, oreški in semena, suho sadje, nepražena kavna zrna in kakavova zrna, živila za posebne prehranske namene in funkcionalna živila so zahteve drugačne, kot za "manj tvegana živila.

Čisto ves izvoz hrane in pijače na Kitajsko mora biti registriran. Vsako podjetje, ki izvaža, mora po 1. 1. 2022 imeti kitajsko številko, drugače uvoz na Kitajsko ne bo mogoč. Registracija mora biti opravljena glede na kategorijo, v katero živilo spada. Za to so na spletni strani Generalne carinske uprave LRK (GACC) objavljene HS kode, ki pa se spreminjajo, predvsem jih dodajajo.

Spletna stran za registracijo: en.singlewindow.cn

Navodila za registracijo:
249: Razglasitev ukrepov LRK za varnost uvožene hrane
 
Predvsem je pomembna zaradi označevanje izdelkov in deklaracij na zunanji in notranji embalaži in carinski deklaraciji. To je številka, ki se pridobi s postopkom po Uredbi 248.

Pripravila:
Tea Pirih, Veleposlaništvo Republike Slovenije Peking
E: tea.pirih@gov.si