Izvoz živilskih izdelkov v Kanado

četrtek, 04. november 2021

Kanada je zelo obsežna država, ki se razprostira od atlantske do pacifiške obale, z nizko gostoto prebivalstva v primerjavi z Evropo. Večina kanadskega prebivalstva prebiva na jugu države, ob meji z ZDA.Zato je pomembno, da izberete pravo pristanišče ali letališče vstopa za svoje izdelke, z ozirom na to, kje je vaš ciljni trg.

Distribucija znotraj koridorja Québec-Windsor, kjer živi polovica kanadskega prebivalstva, je hitra in stroškovno učinkovita ter se izvaja predvsem s tovornjaki.Glede na vašo vstopno točko bo distribucija v druge dele Kanade opravljena po železnici ali intermodalnem prevozu (železniška/cestna kombinacija) hkrati pa bo združevanje pošiljk bistvenega pomena za zmanjšanje stroškov.
 

CETA

CETA, celovit gospodarski in trgovinski sporazum, ki velja od 21. septembra 2017, zagotavlja prost dostop do kanadskega trga za večino izdelkov EU, vključno z živili, brez omejitev, z nekaj izjemami za perutnino, mlečne izdelke in jajčne izdelke, za katere obstajajo tarifne kvote.

Da bi bili živilski izdelki upravičeni do preferencialne tarifne obravnave CETA, morajo biti v skladu s posebnimi pravili o poreklu izdelkov. Ta pravila so opisana v 2. poglavju sporazuma CETA: Obravnava in dostop do trga za blago ter Protokol I: Pravila o poreklu in postopki o poreklu. Pravila o poreklu so specifična za izdelek, številčno organizirana po kodi HS (harmonizirani sistem) in določajo dovoljen delež tuje vsebine, pod pogojem, da je bil končni izdelek dovolj preoblikovan in/ali da obstaja minimalni odstotek regionalne vsebine ( običajno okoli 50 % za industrijske izdelke). Izjema de minimis: vsi sporazumi o prosti trgovini imajo "de minimis" dodatek, po katerem je dovoljen majhen odstotek tujih vsebin. Izjema CETA de minimis je 10 %.

Ko je upravičenost izdelka do preferencialne tarifne obravnave potrjena, mora izvoznik predložiti potrdilo o poreklu, običajno na komercialnem računu. To je postopek samodejnega certificiranja. Za pošiljke v vrednosti nad 6.000 EUR mora biti evropski izvoznik registriran v sistemu registriranih izvoznikov EU (REX) in v izjavo o poreklu vnesti svojo registrsko številko.

Pravilo direktne pošiljke: da bi bili upravičeni do preferencialne tarifne obravnave CETA, morajo biti evropski izdelki poslani neposredno iz Evrope v Kanado. Če so poslani posredno prek druge države, izgubijo preferencialno tarifno obravnavo CETA, razen če ostanejo pod carinskim nadzorom v tretji državi in niso v le-tej na noben način obdelani.
 

Kanadska carina

Vsi izdelki, ki vstopajo v Kanado, morajo iti čez carinski postopek. Za to skrbi Kanadska agencija za obmejne službe (CBSA) in podjetja za opravljanje te naloge običajno uporabljajo licencirane kanadske carinske posrednike. Dokument uvozne deklaracije se imenuje B3 (kanadski ekvivalent enotne upravne listine EU). Zahtevani dokumenti/postopki so: varnostna izjava ACI, vložena pred odpremo, obvestilo o prihodu, ki ga izda prevoznik ob prihodu (imenovano Cargo Control Document), izvoznikov komercialni račun, pakirni seznam in ustrezno sanitarno ali fitosanitarno spričevalo.

Vrednotenje blaga za carinjenje v Kanadi je izvedeno na podlagi cene FCA/FOB, brez stroškov pošiljanja in zavarovanja (za razliko od EU, kjer uporabljamo iztovorjeno ceno, z upoštevanjem stroškov pošiljanja in zavarovanja). Pod pogojem, da izdelek izpolnjuje pravila o poreklu in je zagotovljeno ustrezno potrdilo o poreklu, večina izdelkov vstopi v Kanado brez carinskih dajatev, vendar uvoznik plača davek na blago in storitve (GST) v višini 5 %.
 

Pragovi oprostitve dajatev/davkov

Prag vrednosti oprostitve dajatev/davkov v Kanadi je 20 CA$. 1. julija 2020 se je povečala na 40 $ za GST in 150 CA $ za carine za pošiljke, ki prihajajo iz ZDA in Mehike prek kurirskih podjetij. Za blago, ki prihaja v Kanado prek poštnega sistema, ostane prag 20 CA$, ne glede na poreklo izdelka.

Naslednji prag vrednosti je 3.300 CA$: pošiljke v vrednosti 3.300 CA$ in manj se štejejo za pošiljke nizke vrednosti in imajo koristi od poenostavljenega carinskega postopka.
 

CARM

CARM, projekt CBSA za ocenjevanje in upravljanje prihodkov, ki se uvaja med junijem 2021 in majem 2022, bo spremenil način interakcije uvoznikov s CBSA. V skladu s tem novim postopkom se bodo morali uvozniki registrirati na portalu, objaviti finančno garancijo (obveznico) in ustvariti račun pri CBSA. Ko bo sistem implementiran v celoti, so cilji programa poenostaviti postopek uvoza, uvoznikom omogočiti samopostrežni dostop do njihovih informacij, zmanjšati stroške uvoza v Kanado in izboljšati doslednost pri spoštovanju trgovinskih pravil.
 

Druge agencije:

CFIA 
Kanadska agencija za inšpekcijske preglede hrane (CFIA) upravlja predpise o varni hrani za Kanadčane in pregleduje hrano in rastlinske izdelke, ki prihajajo v Kanado. Od leta 2019 morajo vsi uvozniki hrane imeti veljavno uvozno dovoljenje SFCR, ki ga je izdala CFIA. CFIA upravlja tudi sezname sestavin in pravila o hranilni vrednosti, ki morajo biti navedena na etiketah izdelkov. Pravila v tabeli s hranilnimi dejstvi in seznamu sestavin so se spremenila leta 2016, petletno prehodno obdobje pa se je končalo 14. decembra 2021.

Živilski izdelki, pakirani za maloprodajo, morajo imeti dvojezične francoske/angleške etikete.

Global Affairs Canada in kvote za sir
Global Affairs Canada (GAC), Kanadsko ministrstvo za zunanje zadeve upravlja tarifne kvote CETA za sir, ki jih je treba vsako leto obnavljati. Postopek prijave vključuje izjavo in neodvisno preverjanje s strani priznane agencije (ponavadi računovodske). Seznam imetnikov tarifne kvote za sir je javno dostopen na spletni strani GAC.
 

Ameriški trg

Distribucija evropskih živilskih izdelkov na ameriški trg iz Kanade je možna in stroškovno učinkovita.
Skoraj vsi E.U. izdelki, ki izpolnjujejo pravila o poreklu CETA, vstopijo v Kanado brez dajatev. Nadaljnja distribucija v ZDA iz distribucijskega centra s sedežem v Kanadi je zaradi bližine enostavno. Standardne carine ZDA (MFN) še vedno veljajo, razen za majhna naročila, ki so pod pragom oprostitve dajatev/davkov v višini 800 USD.

Za nadaljnji izvoz v ZDA je potrebno izpolnjevati vsa pravila FDA in USDA, vključena v Zakon o posodobitvi varnosti hrane, vključno z registracijo v okviru programa preverjanja tujih dobaviteljev, ter izdati izjavo o predhodnem obvestilu za vsako pošiljko za vstop na trg ZDA.

Več informacij o vzvodu CETA in CUSMA (Sporazum o prosti trgovini Kanada-Združene države-Mehika) za dostop do trga ZDA iz Kanade: Webinar in vodnik

Zaključek
Upamo, da vam bodo ta priporočila pomagala pri pripravi na uspešen vstop vaših živilskih izdelkov na kanadski trg. Kanadski kupci so odprtega duha in zelo radi uživajo v evropskih dobrotah. Sporazum CETA je tukaj v veliko pomoč, vendar se morajo evropski izvozniki zavedati, da pravila niso usklajena s sporazumom o prosti trgovini in da morajo izdelki, ki vstopajo v Kanado, ustrezati kanadskim predpisom o živilih, tako kot morajo v tem pogledu kanadski izdelki, izvoženi v Evropo, upoštevati evropska pravila. Uspeh torej ne bo odvisen le od odličnih izdelkov, temveč tudi od skrbne priprave in upoštevanja lokalnih pravil.

Viri:
Vsebino pripravili na: EU Chamber of Commerce in Canada – EUCCAN
Avtor: Christian Sivière

Christian Sivière je lastnik leta 2010 ustanovljene agencije za uvozno-izvozno svetovanje v Montréalu, Solimpex. Christian je poslovni strokovnjak in predava za CIFFA, Kanadsko združenje mednarodnih špediterjev v Torontu in FIATA, Svetovno zvezo mednarodnih špediterjev v Zürichu. Vodi konference za različne trgovinske organizacije, kot so Montrealska gospodarska zbornica, Invest in Ottawa, Supply Chain Canada in podobno, ter prilagojena usposabljanja za uvoznike in izvoznike. Objavlja članke v publikacijah Inside Logistics ter Supply Professional.

Opomba: informacije v tem članku so zasnovane za spoznavanje in ponazoritev različnih orodij, ki so na voljo in so informativne narave. Podjetja jih morajo natančno preveriti pri ustreznih organih in uporabiti na podlagi njihovih specifičnih okoliščin.
 
Uredila: Sonya Rosenwirth

Za svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi podjetja in poslovanju s Kanado se lahko obrnete na predstavnike Kanadsko slovenske gospodarske zbornice:

Sonya Rosenwirth, izvršna direktorica, e-mail: sonya@canslo.com telefon: 001 905 847 8566
Simon Pribac, predstavnik CSCC v Sloveniji, e-mail: simon.pribac@gmail.com telefon: 064 187 110.