Januar 2021 prinaša nova pravila poslovanja z Združenim kraljestvom

torek, 18. avgust 2020

Združeno kraljestvo bo po koncu prehodnega obdobja 31. decembra 2020 za preostalih 27 držav članic Evropske unije dokončno postalo tretja država in ne bo več del enotnega evropskega trga in carinske unije.

Po tem datumu bodo pošiljke živali, rastlin in blaga pri izvozu v Združeno kraljestvo morale izpolnjevati pogoje, ki bodo določeni v njihovi zakonodaji, pošiljke pa bodo predmet pregledov pred uvozom.

Med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo trenutno še potekajo pogajanja o novem trgovinskem sporazumu. V primeru, da se strani ne bi uspeli dogovoriti o alternativnih tarifah in trgovinski sporazum ne bo dosežen, se bo od 1. januarja 2021 za izvoz blaga iz Evropske unije v Združeno kraljestvo uporabljala nova globalna carinska tarifa Združenega kraljestva - UK Global Tariff (UKGT).

Da bi se državljani, podjetja in drugi deležniki lahko že sedaj pripravili na spremembe ter se seznanili s formalnostmi in postopki, ki jih bo na področju trgovanja in čezmejne mobilnosti potrebno upoštevati po 1. januarju 2021, je Vlada Združenega kraljestva vzpostavila spletno stran www.gov.uk/transition.

Več informacij: