JAPTI slovenskim podjetjem utira pot na kitajski trg

četrtek, 22. marec 2012

JAPTI med 23. in 28. marcem 2012 organizira obisk poslovne delegacije v Peking. Delegacija, v kateri bodo predstavniki 24 slovenskih podjetij, se bo udeležila enega izmed največjih poslovnih dogodkov na Kitajskem, visoko tehnološke poslovne konference »International Technology Transfer Beijing Conference 2012« (ITTC 2012). Obisk poslovne delegacije na Kitajskem je namenjen večji mednarodni prepoznavnosti slovenskih inovacij in Slovenije kot tehnološko napredne dežele ter bo potekal pod sloganom Meet Slovenian Innovativeness.
 

Z udeležbo na mednarodni tehnološki konferenci ITTC Beijing 2012 JAPTI uresničuje poslanstvo osrednjega slovenskega dogodka s področja inovativnosti - Slovenskega foruma inovacij, ki vsako leto poteka pod okriljem JAPTI - najboljšim slovenskim inovacijam omogočiti čim večjo mednarodno prepoznavnost in uresničitev na trgu oziroma omogočiti prenos znanja in tehnologije v industrijo. Na Kitajsko bodo odšli predstavniki 10 slovenskih podjetij, ki se bodo mednarodni poslovni javnosti predstavili sami, 14 podjetij, ki si niso mogla privoščiti poti na Kitajsko, pa bo na sejmu zastopal JAPTI.
 

Gre za skupino slovenskih podjetij, ki so inovativna, imajo visoko stopnjo znanja, so tehnološko napredna, vendar po večini kapitalsko podhranjena, da bi lahko svoje inovacije oziroma inovativne produkte prenesla v proizvodnjo. Po oceni JAPTI je mednarodna tehnološka konferenca ITTC Beijing 2012 pravo mesto za pospeševanje mednarodne prepoznavnosti slovenskih inovativnih in tehnološko naprednih podjetij, še posebej, ker so kitajska podjetja lahko bodoči potencialni partnerji za poslovne oziroma kapitalske povezave s slovenskimi podjetji tako na Kitajskem kakor v Sloveniji.
 

Predstavniki slovenske delegacije se bodo udeležili sprejema pri namestniku ministra za znanost in tehnologijo ter podžupanom Pekinga, kjer se bodo lahko srečali s predstavniki kitajskih investicijskih podjetij in bank. Delegacijo bodo sprejeli tudi organizatorji mednarodne konference ITTC 2012, ki letos poteka pod sloganom »Povezovanje najboljših, partnerstvo za uspeh.« Slovenska podjetja bodo predstavljena v brošuri, ki bo izšla ob sami konferenci, svoje produkte, tehnološke inovacije in investicijske projekte pa bodo mednarodnemu poslovnemu občinstvu lahko predstavili tudi neposredno. V okviru delegacije in mednarodne poslovne konference ITTC 2012 bodo organizirani tudi bilateralni razgovori oziroma mreženje med slovenskimi in kitajskimi podjetji, poleg tega pa bodo slovenska podjetja lahko obiskala tudi tamkajšnje tehnološke, podjetniške in inovacijske centre.
 

JAPTI gospodarsko delegacijo slovenskih podjetij v Peking organizira v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom RS v Pekingu.
 

Sicer pa JAPTI v letu 2012 izvaja številne aktivnosti za pomoč slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na kitajski trg ali razširiti svoje poslovanje na njem. Tako je JAPTI februarja izvedel seminar za slovenska podjetja z naslovom »Izvoz na Kitajsko – Izzivi in priložnost, prejšnji teden pa še seminar z naslovom Poslovni običaji na Kitajskem. Aktivnosti za poglabljanje poslovnega sodelovanja med slovenskimi in kitajskimi podjetji pa se bodo nadaljevala med 18. in 20.6.2012, ko bo JAPTI v Sloveniji organiziral investicijsko in poslovno konferenco ter obisk delegacije potencialnih kitajskih investitorjev in poslovnežev v slovenska podjetja. Omenjena konferenca bo na tematiko prenosa znanja in tehnologij v proizvodnjo – industrijo, zato si JAPTI prizadeva, da bi kitajski poslovneži, ki bodo ob zdajšnjem obisku slovenskih podjetij na Kitajskem izkazali interes za razgovore s slovenskimi poslovneži, prišli na povratni obisk v Slovenijo. Poleg tega JAPTI s celo paleto storitev slovenskim podjetjem ponuja podporo pri osvajanju oddaljenega, 1,3 milijarde velikega trga. Ta obsega od izobraževanja, svetovanja, izvedbe gospodarskih delegacij, organizacije ter sofinanciranja skupinskih in individualnih sejemskih nastopov, sofinanciranja izdelave tržnih raziskav ...


***

Kitajska je v okviru Strategije EU 2020 izbrana kot eden od prednostnih trgov. Število slovenskih izvoznikov v tretjo največjo državo na svetu, kakor tudi obseg izvoza Slovenije na ta trg že več let narašča. Tako je bilo v letu 2011 88,7 milijonov EUR slovenskega izvoza in 14,5 milijonov EUR slovenskih neposrednih investicij na Kitajsko ter 590 milijonov EUR kitajskega izvoza v Slovenijo. V letu 2011 je na Kitajsko izvažalo 216 slovenskih podjetij, na tem trgu pa posluje 19 slovenskih podjetij, njihova prodaja je pretežno usmerjena na kitajski in južno azijski trg. Številna slovenska podjetja si želijo vstopiti na ta trg, kar potrjuje tudi dejstvo, da se je na JAPTI za informacije v zvezi s Kitajsko v zadnjih letih obrnilo več kot 100 podjetij, od leta 2008 pa je JAPTI sam ali v sodelovanju s sorodnimi institucijami organiziral pet gospodarskih delegacij na Kitajsko, med katerimi je bila še posebej pomembna predstavitev slovenskega gospodarstva v okviru Svetovne razstave Expo 2010.

Priložnosti za slovenska podjetja so predvsem v naslednjih panogah: kemijska industrija, prehrambna industrija, avtomobilski sektor, okolje in energetika, farmacija, lahka letala in navtika ter drugje.  Slovensko gospodarstvo pa je kot del gospodarstva EU zanimivo za velika in državna kitajska podjetja, še bolj pa za manjša, zasebna podjetja, ki imajo podobne poslovne cilje kot slovenska.

Kitajska si prizadeva povečati obseg tujih neposrednih investicij, zato je sprejela številne ukrepe za privabljanje tujih investitorjev, predvsem na področju razvoja in raziskav. V ta namen so pred kratkim izdali tudi usmeritveni "Katalog za tuje neposredne investicije LR Kitajske«, ki je eden najpomembnejših dokumentov, ki definira zunanjo trgovino Kitajske in med drugim tudi poslovanje evropskih podjetij na kitajskem tržišču, saj razvršča različne industrijske sektorje med tiste, ki jih kitajska politika spodbuja, omejuje, ali prepoveduje. Prav tako pa tudi vse več kitajskih podjetij postopno širi svoje poslovanje na prekomorske trge v skladu z »Go Global« strategijo kitajske vlade.