Javna naročila Svetovne banke so poslovna priložnost, ki jo velja izkoristiti

četrtek, 11. februar 2021
 
V sredo 10. februarja 2021 je potekal spletni seminar Kako izkoristiti poslovne priložnosti, ki jih nudi Svetovna banka. Seminarja se je udeležilo 25 predstavnikov slovenskih podjetij in institucij.V začetku spletnega seminarja je Hasan Quamrul, vodja s področja javnih naročil pri Svetovni banki predstavil posojilne instrumente Svetovne banke, projektne cikle ter pravila in postopke javnih naročil.

V nadaljevanju je ga.  Antonia G. Viyachka, strokovnjakinja za javna naročila, predstavila priložnosti in postopke za vključevanje slovenskih podjetij. Poudarila je, da so javna naročila skupine Svetovna banke eno večjih področij financiranja na področju držav v razvoju. Zato so odlična priložnost tudi za slovenska podjetja, da razširijo ter okrepijo poslovanje v te dele sveta.

Cilj  projektov Svetovne banke je odprava hude revščine in spodbujanje razvoja.  Sedež Svetovne banke je Washingtonu, dejavnosti pa so razdeljene geografsko na šest področij. Največji del sredstev je namenjen Podsaharski Afriki, sledita je Južna Azija ter Vzhodna Azija in Pacifik. Projekti Svetovne banke obsegajo številna področja, največji delež predstavljajo projekti na področja transporta, sledita področje voda in kanalizacije ter socialne zaščite.

Podana so bila priporočila za uspešno pridobitev pogodb. Postopek naročanja je centraliziran ter voden po visokih standardih. Vrednost naročil je različna in predstavlja priložnosti tudi za mala in srednja podjetja. 
 
V zaključku Seminarja sta izkušnje pri poslovanju s Svetovno banko predstavila predstavnika slovenskih podjetij g. Grega Miličinski, Sinergise d.o.o. ter g. Robert Hudournik iz podjetja Esotech d.d. V zadnjih desetih letih so namreč, po podatkih Svetovne banke, slovenska podjetja sklenila s Svetovno banko 125 pogodb v skupni vrednosti 131,5 milijonov USD.

Dogodek  je organiziralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS v sodelovanju s SPIRIT Slovenija, javna agencija in Gospodarsko zbornico Slovenije.

 
Več informacij o dogodku: