Javna razprava o investicijah v okviru TTIP (EU - ZDA)

torek, 08. april 2014

Zaradi obstoječe javne razprave je v skladu s prizadevanji za čim večjo transparentnost Evropska komisija v okviru pogajanj o prosti trgovini med EU in ZDA (TTIP  - Transatlatntic Trade and Investment Partnership) odprla javno razpravo o t.i. ISDS mehanizmu.  To je mehanizem reševanja sporov med investitorjem in državo pred arbitražnimi sodišči, ki je možen na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma o prosti trgovini, kadar ga le-ta predvideva. Več informacij o mehanizmu  in on-line vprašalnik je dostopen na strani Evropske Komisije:  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179 .  Rok za pripombe je 21.6.2014.