Javni poziv za dostavo zavezujočih ponudb za realizacijo gostinsko turističnega projekta Češka vila v mestu Vis

sreda, 26. julij 2017
Ministrstvo za državno premoženje je na podlagi Odloka Vlade Republike Hrvaške o ugotavljanju pogojev in objavi javnega poziva za dostavo zavezujočih ponudb za realizacijo gostinsko turističnega projekta Češka vila v mestu Vis na otoku Visu in imenovanju komisije za ocenitev ponudb in spremljanje realizacije Projekta KLASA: 022-03/17-04/213, URBROJ: 50301-26/09-17-2 z dne 14. junij 2017, objavilo javni poziv, s katerim poziva domače in mednarodne investitorje s finančno sposobnostjo, kakor tudi z izkušnjami pri projektiranju, gradnji, marketingu in poslovanju s turističnimi kompleksi, k oddaji ponudb za realizacijo izgradnje Gostinsko - turističnega projekta „Češka vila“  na lokaciji sv. Juraj v Visu.

Pravico do realizacije izgradnje Projekta Češka vila bodo pridobili najugodnejši ponudniki s pridobitvijo pravice graditve na zemljišču, na katerem se bodo v obsegu projekta formirale gradbeni členi, s sklenitvijo pogodbe o zakupu hotela „Češka vila“ in dodelitvijo koncesije v namen izgradnje in gospodarske uporabe na pomorski dobrini, vse za rok do 50 let.
 

Pripravila:
Božena Leš, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo Republike Hrvaške
T: +386 1 200 44 07
E: vrhslo@mvep.hr