Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške

ponedeljek, 12. julij 2021

Ministrstvo za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške je 23. junija 2021 objavilo Javni poziv za oddajo ponudb za nakup nepremičnine v lasti Republike Hrvaške v k.o. Bast – Baška Voda (nekdanje zdravilišče Dječje selo v Promajni). 

Rok za prejem ponudb je 20. septembra 2021 do 10:00  ure. 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo na Ministrstvu za prostor, gradbeništvo in državno premoženje Republike Hrvaške, Ulica Ivana Dežmana 10, 20. septembra 2021 ob 12:00 uri.

Za ogled nepremičnine je potrebno izkazati interes po e-pošti: natjecaj@midim.hr.

Besedilo javnega poziva je v hrvaškem jeziku dostopno na: imovina.gov.hr/vijesti/javni-poziv-5-21-djecje-selo-promajna-k-o-bast-baska-voda/2803, v angleškem jeziku pa v prilogi.