Javno posvetovanje o bodočih trgovinskih odnosih EU z Avstralijo in Novo Zelandijo

petek, 18. marec 2016
Obveščamo vas, da je Evropska komisija  odprla javno posvetovanje, katerega cilj je zbrati mnenja in pričakovanja podjetij glede bodočih trgovinskih in gospodarskih odnosov med EU in Avstralijo oziroma Novo Zelandijo.
 
Evropska komisija proučuje možnost začetka pogajanj o sklenitvi sporazuma o prosti trgovini med EU in Avstralijo oziroma Novo Zelandijo. V ta namen bo pripravila študijo presoje učinkov morebitne sklenitve sporazuma.
 
Podjetja, ki že poslujejo z Avstralijo in Novo Zelandijo, ali takšno poslovanje načrtujejo v bodoče, vabimo, da izpolnijo vprašalnik Evropske komisije.  Posvetovanje je odprto do 3. junija 2016.
 
Hkrati podjetja vabimo, da o pričakovanjih in morebitnih trgovinskih ovirah, s katerimi se srečujejo na zadevnih trgih, seznanijo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov eutrade.mg@gov.si.