Javno povabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Turčijo in na seminarju Kako poslovati s Turčijo

torek, 11. september 2012

JAPTI v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za zunanje zadeve organizira izhodno splošno gospodarsko delegacijo slovenskih podjetij, ki bo potekala 9. oktobra 2012 v Istanbulu, ob obisku ministra Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Radovana Žerjava pri turškem ministru za gospodarstvo.

 

Turško gospodarstvo je med največjimi v Evropi in ena redkih v regiji, ki dosega rast. Turčija predstavlja pomembno gospodarsko partnerico Slovenije, saj tako izvoz kot uvoz zadnja tri leta naraščata, priložnosti za poslovno sodelovanje slovenskih podjetij pa se pojavljajo v vseh gospodarskih sektorjih. Več informacij o gospodarskem okolju in poslovnih priložnosti v Turčiji je na voljo na spletnem portalu za slovenske izvoznike www.izvoznookno.si.

 

V enodnevni gospodarski delegaciji bodo imeli udeleženci priložnost predstaviti svoja podjetja turškim podjetjem iz vseh sektorjev v okviru poslovne konference in na bilateralnih razgovorih s turškimi podjetji. Namen gospodarske delegacije je omogočiti slovenskim podjetjem spoznati turško poslovno okolje, olajšati navezavo poslovnih stikov s turškimi podjetji in pot do sklepanja poslov ter na ta način prispevati k pospeševanju gospodarskih odnosov, blagovne menjave in tujih investicij med Slovenijo in Turčijo.

 

JAPTI bo organiziral tudi pripravljalni seminar na temo »Kako poslovati s Turčijo«, katerega namen bo priprava podjetij na čim bolj učinkovito udeležbo v gospodarski delegaciji. Pripravljalni seminar bo potekal 4. oktobra 2012 ob 10. uri v prostorih Generalnega Sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.
 

Stroške udeležbe v poslovni delegaciji (prevozi in hotelske namestitve) krijejo udeleženci sami, stroške organizacije pripravljalnega seminarja, poslovne konference in bilateralnih sestankov krije JAPTI.

Kotizacije ni.
 

Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da se udeležite gospodarske delegacije in seminarja »Kako poslovati s Turčijo« in da svoj interes za udeležbo potrdite z izpolnjeno elektronsko prijavnico s poslovnim profilom podjetja (v angleškem jeziku) najkasneje do petka, 21. septembra 2012. Gospodarska delegacija in pripravljalni seminar bosta organizirana v primeru zadostnega števila zainteresiranih podjetij. 
 
Okvirni program delegacije v Turčijo

Program seminarja
 
Osnovne poslovne informacije o Turčiji


Za dodatne informacije se lahko obrnete na:
• go. Tanjo Drobnič, JAPTI, tel: 01 5891 894, email: tanja.drobnic@japti.si,
• go. Tino Lukan, JAPTI, tel: 01 5309 826, email: tina.lukan@japti.si