Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu ELECTRONICA, München, Nemčija, 8. - 11. november 2016

petek, 22. januar 2016

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu ELECTRONICA, ki bo potekal od 8. do 11. novembra 2016 v Münchnu, Nemčija. Sejem ELECTRONICA se odvija vsaki dve leti. V letu 2014 se je na sejmu predstavilo več kot 2.700 razstavljavcev iz 52 držav, obiskalo pa ga je več kot 73.000 obiskovalcev.

 

Sejem ELECTRONICA je namenjen predstavitvi izdelkov in komponent področja elektronike in elektrotehnike. Produktne skupine izdelkov so polprevodniške komponente, mikročipi, sistemska oprema, elektromehanske komponente, ED/EDA oprema, periferna oprema, elektronski podsistemi, oprema za meritve, hibridne komponente.

 

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.electronica.de.

 

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu ELECTRONICA zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu ELECTRONICA bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 90.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

 

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu ELECTRONICA in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 58 91 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

 

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 19. februar 2016.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 5309 828, faks: 01 5891 877, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.