Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu International Wood Fair (Holzmesse), Celovec, Avstrija, 1. - 4. september 2016

torek, 03. maj 2016

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu International Wood Fair (Holzmesse), ki bo potekal od 1. do 4. septembra 2016 v Celovcu, Avstriji. Sejem je namenjen predstavitvi izdelkov s področja lesnopredelovalne industrije.

To povabilo je namenjeno slovenskim podjetjem, ki proizvajajo proizvode oziroma izvajajo storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD) 2008 registrirano dejavnost na področju/oddelku C 16 (Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali na področju/oddelku C 31 (Proizvodnja pohištva). Finančna sredstva za udeležbo podjetij iz navedenih področij na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sejem bo izveden le v primeru, če bodo finančna sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dejansko zagotovljena.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: http://www.kaerntnermessen.at/en/fairs/international-wood-fair.html.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu International Wood Fair (Holzmesse) zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu International Wood Fair (Holzmesse) in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 58 91 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 20. maj 2016.


Za vse dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 530 98 28, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.