Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu SPS/IPC/DRIVES, Nürnberg, Nemčija, 22. - 24. november 2016

petek, 22. januar 2016

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu SPS/IPC/DRIVES, ki bo potekal od 22. do 24. novembra 2016 v Nürnbergu, Nemčija. V letu 2015 se je na sejmu predstavilo več kot 1.660 razstavljavcev, obiskalo pa ga je več kot 64.000 obiskovalcev.

 

Sejem SPS/IPC/DRIVES je namenjen predstavitvi izdelkov s področja industrijske avtomatike, komunikacijskih vmesnikov, kontrolnih tehnologij, pogonskih sistemov in tehnologij, elektromehanskih komponent, tehnologij za shranjevanje energije, senzorskih in kontrolnih tehnologij in inženiringa.

 

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.mesago.de.

 

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu SPS/IPC/DRIVES zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu SPS/IPC/DRIVES bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 40.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

 

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu SPS/IPC/DRIVES in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 5891 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

 

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je petek, 19. februar 2016.

 

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 5309 828, faks: 01 5891 877, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.