Javno povabilo podjetjem za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu TRANSPORT&LOGISTIC, München, Nemčija, 9. - 12. maj 2017

ponedeljek, 16. januar 2017

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija, javna agencija) organizira skupinsko predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmu TRANSPORT&LOGISTIC, ki bo potekal od 9. do 12. maja 2017 v Münchnu, Nemčija. Sejem TRANSPORT&LOGISTIC se odvija vsaki dve leti. V letu 2015 se je na sejmu predstavilo 2.050 razstavljavcev iz 62 držav, obiskalo pa ga je več kot 55.000 obiskovalcev.

Sejem TRANSPORT&LOGISTIC je namenjen predstavitvi storitev s področja tovornih transportnih sistemov, logističnih storitev, prevozništva, informacijskih tehnologij, intralogistike in sistemov za upravljanje skladiščenja ter identifikacije vozil.

Več informacij o sejmu je na voljo na spletni strani: www.transportlogistic.de.

S tem povabilom vabimo vsa zainteresirana podjetja, da se predstavijo na skupnem razstavnem prostoru, ki ga v okviru omenjenega sejma zagotavlja SPIRIT Slovenija, javna agencija. SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinske predstavitve na sejmu TRANSPORT&LOGISTIC zagotavlja najem neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Za izvedbo skupinske predstavitve na sejmu TRANSPORT&LOGISTIC bo SPIRIT Slovenija, javna agencija namenila finančna sredstva v predvideni višini 60.000 EUR. Končno razporeditev podjetij na skupnem razstavnem prostoru bo pripravila oziroma potrdila SPIRIT Slovenija, javna agencija. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora oziroma do spodaj navedenega roka za prijavo. V prilogi vam pošiljamo Prijavnico za udeležbo na skupinski predstavitvi slovenskega gospodarstva na sejmu TRANSPORT&LOGISTIC in vas prosimo, da nam v celoti izpolnjeno Prijavnico posredujete po faksu na št.: 01 58 91 877 ali v skenirani obliki na elektronski naslov matjaz.rovan@spiritslovenia.si.

Zadnji rok za prejem prijave na SPIRIT Slovenija, javna agencija je torek, 31. januar 2017.

Za dodatne informacije lahko pokličete g. Matjaža Rovana na tel. št.: 01 53 09 828, faks: 01 58 91 877, e-pošta: matjaz.rovan@spiritslovenia.si.