Javno povabilo: Predstavite kmetijske proizvode in živila na sejmu v Vietnamu

ponedeljek, 12. september 2022

Izvajalska agencija za raziskave (REA), ki deluje pod okriljem Evropske komisije vabi, da na paviljonu Evropske unije v okviru sejma FHV Food & Hotel Vietnam 2022, ki bo potekal med 7. – 9. decembrom 2022 v Ho Chi Minh City, v Vietnamu, predstavite svoje kmetijske pridelke in živila.

 

Cilj in oblika izvedbe predstavitve na sejmu

Cilj predstavitve je dvigniti zavest med vietnamskimi kupci o evropski hrani in pijači, zlasti z vidika varnosti kvalitete, avtentičnosti in trajnosti. Gre za pozitivno ozaveščanje o prednostih kmetijskih proizvodov EU ter spodbujanje uvoza, potrošnje in uporabe kmetijskih živil in pijač iz EU v Vietnamu.
 
Predstavitev vključuje razstavo izdelkov, degustacije, kuharske predstavitve, delavnice in druge aktivnosti.
 
Da bi zagotovili pravično zastopanost proizvodov iz vseh držav članic, želi Komisija pridobiti iz vsake države članice do pet ključnih proizvodov za sejem .
 
Kmetijski proizvodi in živila bodo na sejmu predstavljeni kot del promocijske kampanje z nazivom The Perfect Match, ki promovira evropske živilske izdelke v Vietnamu.
 
  
Prednostne skupine izdelkov so:
  • alkoholne pijače,
  • mlečni izdelki,
  • sadje in zelenjava,
  • meso in mesni izdelki,
  • oljčno olje in namizne oljke.
  
Proizvodi bodo predstavljeni v obliki prikaza, degustacije, kuharskega dogodka ali predstavitve sheme kakovosti.
 

Prijava za sodelovanja in izvedba predstavitve na sejmu

Vsa zainteresirana podjetja vabimo, da oddate prijavo za sodelovanje v angleškem jeziku do četrtka 6.10.2022 preko te povezave.
 
Na podlagi vašega interesa bodo:
  • najkasneje do 28. oktobra zainteresirana podjetja prejela informacijo o izboru in naslovu za dostavo izdelkov v Vietnamu.
  • do 15. novembra 2022 morajo izbrani prijavitelji svoje izdelke dostaviti na naslov v Vietnamu.
 
Za varen transport, carinjenje in vse nastale stroške (vključno s stroški pošiljanja in plačilom carinskih/uvoznih dajatev) je odgovoren vsak ponudnik. Izvajalec je odgovoren le za ravnanje z izdelki, ko jih prejme v določenem skladišču v Hošiminu, in ni odgovoren za nobeno težavo, nastalo med prevozom ali carinjenjem.
 
Upoštevajte, da je uvoz živilskih izdelkov iz Evropske unije v Vietnam zaradi strogih lokalnih predpisov lahko precej zapleten. Ustrezne informacije o uvoznih pravilih vietnamske vlade so na voljo tukaj.
 
Poslani izdelki bodo prikazani na Food Wall (samo suhi izdelki), nekateri pa bodo vključeni tudi v druge dejavnosti (kuharski šovi, degustacije), in sicer na podlagi poslanih količin/vrste izdelka in lokalnih dovoljenj, če bodo uvoženi.
 
Na paviljonu EU niso dovoljeni letaki ali drugo promocijsko gradivo.
 
Če Vietnamu ne morete dobaviti nobenega izdelka, vendar v Vietnam že izvažate, v prijavnici navedite nekaj reprezentativnih izdelkov, ki so na voljo pri lokalnih trgovcih na drobno v Vietnamu.
 
 

Prijavnica za sodelovanje

 
 
Dodatne informacije:
 
Sonja Demšar, e-mail: sonja.demsar@spiritslovenia.si
 
 
 
Preberite si tudi:

Danska podjetja povečujejo naložbe v Vietnamu
 
Globalni trendi na področju ekoloških živil