Jeklene vrvi in kabli s poreklom iz Kitajske in Ukrajine-Uvedba dokončne protidampinške dajatve

četrtek, 09. februar 2012
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 36 z dne 09.02.2012, je bila objavljena  Uredba sveta EU št. 102/2012, o uvedbi dokončne protidampinške dajatve za izdelke iz oznake KN ex7312 10 81, ex7312 10 83, ex7312 10 85, ex7312 10 89 in ex7312 10 98 s poreklom iz Kitajske in Ukrajine, kakor je bila razširjena na uvoz jeklenih vrvi in kablov, poslanih iz Maroka, Moldavije in Republike Koreje, ne glede na to ali so deklarirani kot s poreklom iz teh držav ali ne in o zaključku pregleda zaradi izteka ukrepa glede uvoza jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Južne Afrike.