Jekleni izdelki prevlečeni z organimi premazi-Uvedba začasne protidampinške dajatve s poreklom iz Kitajske

sreda, 19. september 2012
V Uradnem listu EU, v seriji L št. 252 z dne 19.09.2012, je bila objavljena  Uredba komisije EU št. 845/2012, ki narekuje uvedbo začasnih protidampinških dajatev za izdelke iz oznake KN ex7210 70 80, ex7212 40 80, ex7225 99 00 in ex7226 99 70 s poreklom iz  Kitajske, in sicer v višini od 13,2% do 57,8% odvisno od proizvajalca.