Jekleni izdelki, prevlečeni z organskimi premazi – začetek pregleda zaradi izteka protidampinških in izravnalnih ukrepov na uvoz iz Kitajske

četrtek, 15. marec 2018
V Uradnem listu EU, seriji C, št. 96 z dne 14.3.2018 je bilo objavljeno obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ter izravnalnih ukrepov na uvoz nekaterih jeklenih izdelkov, prevlečenih z organskimi premazi  s poreklom iz Kitajske – R684 in R686.
 
Izdelki, ki so predmet pregleda, so nekateri jekleni izdelki, prevlečeni z organskimi premazi, tj. ploščato valjani izdelki iz nelegiranega in legiranega jekla (nerjavno jeklo ni vključeno), ki so pobarvani, lakirani ali prevlečeni s plastično maso na vsaj eni strani, z izjemo „sendvič plošč“, ki se uporabljajo v gradbeništvu in so sestavljene iz dveh zunanjih kovinskih plošč s stabilizacijskim jedrom iz izolacijskega materiala, stisnjenega med njiju, in z izjemo izdelkov s končnim premazom iz cinkovega prahu ter izdelkov s substratom s prevleko iz kroma ali cinka, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (oznake TARIC 7210 70 80 11, 7210 70 80 91, 7212 40 80 01, 7212 40 80 21, 7212 40 80 91, 7225 99 00 11, 7225 99 00 91, 7226 99 70 11 in 7226 99 70 91), s poreklom iz Kitajske.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci kot uvozniki, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave. Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na e-mail naslov marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku obravnave predloga glede uvedbe proti-dampinških ukrepov.