Jekleni izdelki prevlečeni z organskimi premazi-Uvedba dokončne protidampinške in izravnalne dajatve s poreklom iz Kitajske

petek, 15. marec 2013

V Uradnem listu EU, v seriji L št. 73 z dne 15.03.2013, je bila objavljena Uredba sveta EU št. 214/2013, o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekatrih jeklenih izdelkov, prevlečnih z organskimi premazi, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske iz oznake KN ex7210 70 80, ex7212 40 80, ex7225 99 00 in ex7226 99 70, in sicer v višini od 0%-26,1% odvisno od družbe ter

Uredba sveta EU št. 215/2013, o uvedbi izravnalne dajatev na uvoz nekatrih jeklenih izdelkov, prevlečnih z organskimi premazi, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske iz oznake KN ex7210 70 80, ex7212 40 80, ex7225 99 00 in ex7226 99 70, in sicer v višini od 13,7%-44,7% odvisno od družbe.