Jekleni vetrni stolpi – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 02. november 2020
V Uradnem listu EU C 351 z dne 21.10.2020 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka na uvoz jeklenih vetrnih stolpov s poreklom iz Kitajske
 
Izdelek v tej preiskavi so nekateri veliki vetrni stolpi, koničasti ali ne, in njihovi deli, sestavljeni ali ne, vključno z vgrajenim temeljnim delom stolpa ali brez njega, spojeni z ohišjem ali lopaticami rotorja ali ne, ki so zasnovani tako, da podpirajo ohišje in lopatice rotorja, in se uporabljajo v vetrnih turbinah z zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije, bodisi na kopnem bodisi na morju, v višini najmanj 1,00 megavata (MW) ter katerih višina, merjena od vznožja stolpa do dna ohišja (tj. kjer se stikata vrh stolpa in ohišje), ko so v celoti sestavljeni, znaša najmanj 50 metrov. Izdelki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 7308 20 00 (oznaka TARIC 7308 20 00 11), ex 7308 90 98 (oznaka TARIC 7308 90 98 11) in ex 8502 31 00 (oznaki TARIC 8502 31 00 11 in 8502 31 00 85). Te oznake KN so zgolj informativne.
 
Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.
 
Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe proti-dampinških dajatev.