Joe Biden in Buy American

četrtek, 04. februar 2021

Novo izvoljeni ameriški predsednik Joe Beiden je v podporo domačemu gospodarstvu pričel promovirati slogan "Buy American"! V ta namen je podpisal izvršno odredbo, katere namen je okrepiti vladno podporo ameriškemu blagu in storitvam. Ukrep "Buy American“ (Kupuj ameriško) vključuje štiriletni načrt za 400 milijard dolarjev za poostritev standardov pri javnih naročilih, zaradi česar bi bilo "podpisanih manj zveznih pogodb za čezmorska podjetja". Odredba spreminja samo klasifikacijo izdelkov ameriške proizvodnje, vse z namenom okrepiti domačo produkcijo.

To je pravzaprav prvi korak k izpolnitvi njegove predvolilne zaveze s sloganom „Buy American“. Javna naročila, ki so v ZDA eden od velikih problemov in finančnih zneskov (tudi v Sloveniji je podobno), bodo tako imela strožja pravila in namen manjšega kupovanja zveznih inštitucij ali agencij iz drugih držav (uvoz) in vzpodbujanje že razpisne dokumentacije v smeri lokalne „vsebine“. Cilj izvršnega naloga je tudi zagotoviti, da bodo imela mala in srednje velika podjetja boljši dostop do informacij, potrebnih za oddajo ponudb za vladna naročila.

Nekateri ekonomisti in trgovinski strokovnjaki so podvomili o vplivu takšnih politik, pri čemer so navajali majhnost javnih naročil v celotnem gospodarstvu in opozorili, da lahko tveganja vključujejo višje cene in povračilne ukrepe proti ameriškemu izvozu. Čeprav je učinek morda majhen, novi red nakazuje široko obliko trgovinske politike predsednika Bidena in njeno osredotočenost na ameriške delavce in gospodarstvo. Predsednik Biden je potrdil zavezo k sodelovanju s partnerji in zavezniki za posodobitev mednarodnih trgovinskih pravil, vključno s pravili, povezanimi z javnimi naročili, "da bi zagotovil, da lahko vse države s svojimi davkoplačevalskimi finančnimi sredstvi spodbudijo naložbe v svoje države."

Slovenian American Business Association - SABA iz Clevelanda je bila ustanovljena 2010 in od takrat spremlja gospodarsko situacijo v ZDA. In slogan novoizvoljenega predsednika ZDA ni nekaj novega, temveč logično nadaljevanje zaščite domačega trga. Že predsednik Barack Obama je podprl domače gospodarstvo začenši s sloganom „Made in U.S.“. Predsednik Donald Trump je zadevo se potenciral s sloganom „America First“ in vsem gospodarstvom izven ZDA je bilo znano, kaj je s tem mislil. Tako je slogan „Buy American“ logično nadaljevanje podpore domačemu gospodarstvu v ZDA.

Vsi, ki so pričakovali spremembe v poslovanju ZDA so se seveda ušteli, SABA je tudi ves čas opozarjala, da sprememb (vsaj ne tako hitro) ne bo. V tej zvezi je tudi podpis nadaljevanja omejevanja potovanja v ZDA in s tem ponovni poziv podjetjem, ki želijo poslovati v ZDA, da lahko koristijo storitve SABA.

Pripravil:
Jurček Žmauc
Slovenian American Business Association
E: jurcek.zmauc@sloaba.com