Južna Afrika želi pospešiti prehod na EV

torek, 01. junij 2021

Ministrstvo za trgovino, industrijo in konkurenco (DTIC) je 18. maja letos objavilo zeleno knjigo (posvetovalni dokument), katere namen je oblikovati politiko za električna vozila (EV). Dogovori o časovnih okvirih še potekajo, se bodo pa verjetno razlikovali glede na posamezno državo. Prodaja novih avtomobilov, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem (ICE), bo v večini evropskih držav v obdobju 2030–2040 na neki točki prepovedana. Čeprav bo prepoved teh avtomobilov v Južni Afriki in na drugih razvijajočih se trgih verjetno stopila v veljavo precej kasneje, želi vladna zelena knjiga pospešiti prehod na EV ter srednjeročno in dolgoročno oblikovali prehod na bolj zeleno gospodarstvo.
 
Avtomobilska industrija Južne Afrike ustvari približno 6 % BDP države. Lokalni proizvajalci, v katerih prevladujejo hčerinske družbe multinacionalk, kot so Ford, BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz, Nissan in Toyota, trenutno izvozijo približno 2/3 svoje proizvodnje. 2/3 izvoza gre v Evropo, od tega največ v Združeno kraljestvo. Zaradi vedno strožjih pravil o emisijah vozil bi Južna Afrika dolgoročno lahko ostala brez ključnih trgov, če ne bo imela ponudbe EV.

DTIC, ki ga vodi minister Ebrahim Patel, je pogosto tarča kritik, da se preveč ukvarja s pravili, predpisi in cilji. Vendar je vsaj v avtomobilski industriji odnos bolj kooperativen, kar kaže uspešna avtomobilska proizvodnja in razvojni program ADPD iz leta 2013, ki je spodbudil naložbe s finančnimi spodbudami in z več predhodnimi razpravami o novi zeleni knjigi. Doseganji razvojni program bo 1. julija nadomestil novi avtomobilski Masterplan, ki bo trajal do leta 2035. Njegov cilj je povečati proizvodne zmogljivosti s približno 650.000 na 1,4 mio enot letno.

Zelena knjiga predvideva subvencije tako za proizvodnjo EV kot za lokalni nakup, z znižanjem uvoznih dajatev za sestavne dele in za celotna vozila. Odločitev, ali bodo subvencije veljale samo za čista EV ali tudi za hibridna vozila, pa morajo še sprejeti. Preferencialne obrestne mere za financiranje EV so druga možnost, medtem ko bi lahko nakupi EV s strani vlade in podjetij, igrali ključno vlogo pri pospeševanju prehoda na EV. Zelena knjiga vlado in industrijo prav tako poziva, naj opredelijo sestavne dele EV, ki bi jih lahko proizvajali lokalno.

EV in hibridna vozila so na južnoafriških cestah zelo redka, saj jih je skupaj prodanih manj kot 5.000. Razlogi so v visokih cenah (najnižja cena EV je približno 46.000 USD) in pomanjkanju polnilnic za EV. Cena EV je v veliki meri odvisna od baterije. Ko se bo svetovna proizvodnja povečala, bo to privedlo do ekonomije obsega ter posledično do postopnega padanja cen. Južnoafričani plačujejo tudi 25 % uvozne dajatve na EV iz EU in Združenega kraljestva, v primerjavi z 18 % na vozila, ki imajo motor z notranjim izgorevanjem, saj EV niso zajeta v obstoječih trgovinskih sporazumih. Neskladje bi lahko odpravili s posvetovanji z evropskimi trgovinskimi partnerji. Da bi še dodatno zmanjšali razkorak v cenah, zelena knjiga opozarja tudi na možno znižanje davkov in subvencije v obliki vračila kupnine za kupce EV v začetnem obdobju 5 let.
 
Poleg visokih cen EV je problem tudi pomanjkanje polnilnih postaj, ki jih je v državi le 300. Za podporo širšemu uvajanju EV bo potrebnih na tisoče dodatnih polnilnih mest. Ta odgovornost bo v veliki meri padla na zasebni sektor, glede na vladne fiskalne omejitve in nezmožnost družbe Eskom, da zadosti povpraševanju po električni energiji. Obravnavajo pa tudi možnosti, da bi EV uporabljala obnovljivo energijo, ki ni iz fosilnih goriv. Možnosti za čista EV v Južni Afriki so še vedno omejene (razen za mestno uporabo), vendar so obeti za hibridna vozila, ki so manj odvisna od polnilnih postaj, bolj obetavni. Druge potencialne možnosti predstavljajo vozila, ki jih poganjajo vodikove gorivne celice.
 
Trenutno je Mercedes-Benz edini lokalni proizvajalec EV v Južni Afriki. Proizvaja hibridna vozila, vendar je proizvodnja namenjena izključno za izvoz. Toyota načrtuje začetek proizvodnje hibridnega vozila Corolla Cross za lokalni trg konec leta 2021, medtem ko se BMW načeloma zavzema za lokalno proizvodnjo EV. Volkswagen trenutno ne namerava proizvajati EV v Južni Afriki, saj bo imel proizvodnjo EV v Evropi. Njegova lokalna podružnica v Južni Afriki bo odvisna od izvoza, ki pa temelji na vozilih z motorji z notranjim zgorevanjem, ki imajo v prihodnosti vse manj možnosti.

Globalna prodaja EV in hibridnih vozil ostaja majhna, vendar zelo hitro narašča in bo po napovedih zelene knjige do leta 2038 po vsem svetu in še prej v Evropi, presegla prodajo vozil z motorji z notranjim zgorevanjem. Večina lokalnih proizvajalcev, razen Forda in Volkswagna, uvaža že izdelane motorje in bi lahko teoretično brez večjih tehničnih težav prešli na različice EV. Vendar dokler cene EV ne padejo in se lokalni trg ne poveča, to ne bi bila izvedljiva komercialna strategija.
 
Številni faktorji bodo vplivali na usodo EV v Južni Afriki, vendar je vladno prepoznavanje potencialnih težav in prizadevanje za iskanje rešitev s posvetovanji z avtomobilsko industrijo, pomemben korak naprej. Vse zainteresirane strani menijo, da je uporaba pionirske tehnologije bistvenega pomena za ohranjanje konkurenčnosti lokalnih vozil, zlasti na izvoznih trgih. Kljub temu, da se je izvoz avtomobilov v Južni Afriki leta 2020 zaradi pandemije zmanjšal za skoraj 30 % (na 271.819 enot), se je prodaja v Q1 2021 v tujini močno okrepila, in sicer za 16,8 % na medletni ravni (na 90.354 enot), medtem ko je lokalna prodaja upadla.

Glede na pomen izvoza in čakajoče omejitve za vozila z motorji z notranjim izgorevanjem, je prehod na EV med prednostnimi nalogami Južne Afrike. Zelena knjiga predstavlja ključno priložnost za preusmeritev avtomobilske industrije Južne Afrike, srednjeročno in dolgoročno pa predstavlja del prehoda na bolj zeleno gospodarstvo.Viri: Factiva, The Economist Intelligence Unit

Več informacij o globalnih trendih na področju avtomobilske industrije