Kabli iz optičnih vlaken – začetek proti-dampinškega postopka na uvoz iz Indije

petek, 24. november 2023
V Uradnem listu EU C dne 16. 11. 2023 (C/2023/891) je bilo objavljeno obvestilo o začetku proti-dampinškega postopka na uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Indije.

Izdelek v tej preiskavi so monomodalni kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz enega ali več posamično oplaščenih vlaken, z zaščitnim ovojem, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, kombinirani s priključkom ali ne.

Izključeni so naslednji izdelki:
(i) kabli, krajši od 500 metrov, pri katerih so vsa optična vlakna posamično opremljena z operativnimi priključki na enem
ali obeh koncih; ter
(ii) kabli za podvodno uporabo s plastično izolacijo, ki vsebujejo bakreni ali aluminijasti vodnik in v katerih so vlakna v kovinskih modulih.
Izdelek se trenutno uvršča pod oznaki KN ex 8544 70 00 (oznaki TARIC 8544 70 00 10 in 8544 70 00 91).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgts@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe protidampinške dajatve.

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopni na tej strani AD695.