Kabli iz optičnih vlaken – začetek proti-subvencijskega postopka na uvoz iz Kitajske

ponedeljek, 21. december 2020

V Uradnem listu EU C 442 z dne 21.12.2020 je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka na uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Kitajske.

Izdelek v tej preiskavi so monomodalni kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz enega ali več posamično oplaščenih vlaken, z zaščitnim ovojem, kombinirani z električnimi vodniki ali ne. Izključeni so naslednji izdelki:
  • kabli, pri katerih so vsa optična vlakna posamično opremljena z operativnimi konektorji na enem koncu ali na obeh, ter
  • kabli iz optičnih vlaken s plastično izolacijo za podmorsko uporabo, ki vsebujejo bakreni ali aluminijasti vodnik in v katerih so vlakna v kovinskih modulih.
Izdelek se trenutno uvršča pod oznako KN ex 8544 70 00 (oznaka TARIC 8544700010).

Zainteresirane strani, tako proizvajalci, uvozniki, uporabniki in njihova reprezentativna združenja in druge zainteresirane strani, so vabljene k sodelovanju v preiskavi, na način in v rokih, kot je opredeljeno v obvestilu o začetku preiskave.

Zainteresirane strani so hkrati tudi vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si in marjeta.bajt@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka. Mnenja in stališča bodo ministrstvu v pomoč pri pripravi stališča Republike Slovenije v nadaljnjem postopku sprejemanja odločitve glede uvedbe izravnalne dajatve.

Dodatne informacije o zadevnem primeru, vključno z vprašalniki za zainteresirane strani, so dostopne na tej strani AS677.