Kaj je skupnega podjetjem, ki uspevajo na tujih trgih?

ponedeljek, 30. avgust 2021

 
Želja večine podjetij je rast. Številna podjetja jo najlažje dosežejo s širitvijo prodaje na tuje trge. Vsekakor je prodaja na tuje trge bolj zahtevna kot prodaja doma, zato je potrebna dobra priprava.
 

Kaj je skupnega podjetjem, ki so uspela na tujih trgih?

 
Podjetja, ki so uspela na tujih trgih imajo:
  • dolgoročni pristop in jasno vizijo
  • vzpostavljen sistem poročanja, ki omogoča stalne kontrole
  • cenovno politiko, ki se osredotoča na dobiček
  • poslovne priložnosti za rast na tujih trgih
  • izkušene kadre, ki so sposobni  realno oceniti priložnosti in sprejemati odločitve
 
Prav zagotavljanje usposobljenih kadrov je eden od najpogostejših izzivov s katerimi se srečujejo slovenska mala in sprednja podjetja pri vstopu in širitvi poslovanja na tuje trge.
 

Pripravite se na izzive izvoznega poslovanja – ITM 2022

 
V pomoč podjetjem pri pripravi na izzive, ki jih prinaša mednarodno poslovanje, SPIRIT Slovenija, javna agencija že od leta 2006 izvaja izobraževalni program International Trade Management (ITM), vodenje izvoznega poslovanja.
 
Izobraževalni program je namenjen mlajšim od 40 let zaposlenim na izvoznih oddelkih v mikro, malih in srednjih podjetjih. Udeleženci v času programa pridobijo pomembna znanja in orodja za strukturiran in načrtovan vstop na tuje trge, saj je izvoz ključen za nadaljnjo rast in razvoj njihovega podjetja. 

Izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja – International Trade Management™ velja za enega najučinkovitejših mednarodnih izobraževalnih programov s področja mednarodne trgovine v Evropski uniji in se v mednarodnem okolju izvaja že od leta 2006. Od samih začetkov pri izvedbi programa sodeluje tudi SPIRIT Slovenija, ki letno krije večino stroškov udeležbe  slovenskim podjetjem. Lastniki koncepta ITM program nenehno nadgrajujejo in prilagajajo potrebam udeležencev, tudi v sodelovanju z agencijo. V 12 letih izvajanja je program uspešno zaključilo več kot 1600 slušateljev v 27 državah, od tega največ na Švedskem in v Sloveniji.
 
Program je odlična kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja, njegova glavna prednost pa je v izjemno praktični usmerjenosti programa, ki podjetja prisili k razmisleku in temeljitemu načrtovanju izvoznih aktivnosti ter jim na ta način prihrani nepotrebne stroške in napake.
 

Kaj menijo udeleženci programa iz preteklih let?

 
Da je program res odličen, potrjujemo udeleženci programa iz preteklih let.


Podelitev diplom ITM 2019: 
Milan Vuković, DSC d.o.o., udeleženec programa 2019 o programu meni sledeče:

Znanje in vsebine, pridobljene v programu bodo zelo pozitivno vplivale na poslovanje našega podjetja v prihodnje. Sedaj imamo strukturirano osnovo za odločanje in načrtovanje izvoza na nova tržišča.

 
To pa je povedala Andreja Planinšek, LabelProfi d.o.o., udeleženka programa 2019:
 
Super program. Pridobili smo dodatna znanja, samozavest, nove izkušnje, poslovne priložnosti, nova poznanstva. Naše delo na področju izvoznega poslovanja bo v prihodnje še bolj ciljno usmerjeno. Vsem, ki imajo opravka z izvozom, toplo priporočam, da se programa udeležijo.
 
 

Vas zanima udeležba v programu  ITM 2022?

 
Interes lahko izrazite že sedaj na tej povezavi.