Kaj nove davčne olajšave prinašajo delodajalcem v Srbiji?

torek, 22. junij 2021

Trije novi ukrepi, ki se nanašajo na davčne olajšave, naj bi spodbujali zaposlovanje in obenem motivirali mlado generacijo, staro do štirideset let, da ostane v državi. Obenem bi država na takšen način pomagala delodajalcem, ki bi tako imeli manj stroškov, povezanih z dohodki zaposlenih, ter bi se posredno lahko bolj osredotočili v razvojne naložbe.
 
Brez letne dohodnine
Prva pomembna novica se nanaša na odpravo obveznosti plačevanja letne dohodnine za mlajše od štiridesetih let. Gre za tako imenovani “dodatni davek”, katerega enkrat letno plačajo vsi tisti, ki imajo dobiček večji od povprečja. Glede na izkušnje iz minulih let je takšnih več kot 20.000 vsepovsod po Srbiji, največ pa v Beogradu, Novem Sadu, Kragujevcu in Nišu, a se pojavlja vprašanje, koliko je tam dejansko zaposlenih, mlajših od štirideset let. Pričakovano naj bi največ slednjih delalo na IT področju.

Državljani, ki so v minulem letu, zaslužili več kot 2.987.424 din, morajo obvezno predložiti vlogo za plačilo dohodnine, sicer so lahko denarno kaznovani s 150.000 dinarji, ne sklicujoč celo kazensko odgovornost. V prijavo poleg osebnega dohodka sodijo tudi prejemki, katere dobivajo kot člani nadzornih in upravnih odborov, kot tudi tisti, ki se realizirajo iz dohodkov v športu, najemninah in zakupa nepremičnin.

A je potrebno vseeno poudariti, da če ste v minulem letu zaslužili več kot 2.987.424 din, to ne pomeni, da boste samodejno obdavčeni, saj na to vplivajo številni parametri, katere Davčna uprava upošteva, tu so še številne olajšave. Davek je sicer progresiven in se giblje med deset in enajst odstotki.
 
Za prvo zaposlitev manjši davki in prispevki
Še ena pomembna novica je možnost triletne oprostitve plačevanja davkov in prispevkov v razmerju 70 odstotkov glede na zaslužek tistih, ki so prvič zaposleni in zaslužijo najmanj povprečni osebni dohodek pri delodajalcih, ki v tem triletnem obdobju ne odpuščajo delavcev.

To praktično pomeni, da se delodajalci obvezujejo, da ne bodo odpuščali delavcev v naslednjih treh letih, v zameno pa bodo plačevali manjši davek na osebne dohodke. "Omenjene olajšave sicer podpiram, čeprav mislim, da so slednje bolj podpora samozaposlovanju oziroma začetku lastnih podjetij. Dejansko se spodbujajo mladi, da bi odprli lastna podjetja ter ostali doma. Večjim podjetjem omenjeno ne bo prav veliko pomenilo," je povedal predsednik  sindikata delodajalcev Srbije Srđan Drobnjaković.

Poudaril je, da je vsaka olajšava, še posebno v prvem letu, dobra, obenem pa pripomnil, da je slednje zaenkrat še vedno le priporočilo ter da je treba počakati na spremembo zakonov. "Sindikat se že nekaj časa zavzema za progresivno obdavčevanje, a je s tem potrebno delovati stopenjsko. Prepričan sem, da bi tako dosegli še večji učinek," je poudaril Drobnjaković.

Z njim se je strinjal tudi Dragoljub Rajić iz Omrežja za poslovno podporo, ki prav tako meni, da je uvedba progresivnega obdavčenja učinkovitejša od omenjenih ukrepov.
 
Dodatne spodbude za raziskovalce
Prav tako načrtujejo, da bi za 70 odstotkov znižali davke in prispevke za vse zaposlene na projektih razvoja in raziskovanja. "V naše raziskovalno-razvojne centre bi radi privabili še veliko podjetij. To je še dodatna spodbuda na vse tisto, kar smo delali že leta 2015, ter posebno 2018, zato sem prepričan, da bo to privabilo domača podjetja, da bodo več vlagala v R&D dejavnosti," je poudaril Aleksander Vučić.

To bo kar opazna davčna olajšava za vse tiste delodajalce, ki tako na neto osebne dohodke v višini 100.000 din ne bodo več vplačevali 63.000 din, temveč le približno 19.000. Praktično prihranijo kar 44.000 din.
 
"Združenje neodvisnih sindikatov Srbije, se že kar nekaj let zavzema za znižanje  davkov in prispevkov, saj so slednji s 63 odstotki med najvišjimi v Evropi ter tako niso spodbudni ne za gospodarstvo ne gospodarstvenike, obenem pa otežujejo položaj delavcev. Prav zato sem sprva izjemno pozitivno reagirala, ko pa sem pregledala vse podrobnosti, me je optimizem malce minil. Prepričana sem, da predvideni ukrepi ne bodo zaobjeli veliko ljudi, medtem ko sem za druge ukrepe že dobila mnenja delodajalcev, da ne mislijo zaposlovati novih delavcev, če bodo imeli prepoved odpuščanja v naslednjih treh letih," je dejala predsednica ASNS Ranka Savić.
 
Vir: Ekapija
 
Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu