Kako v Sankt Peterburgu rešujejo delovna mesta v turizmu?

torek, 20. julij 2021

V Sankt Peterburgu uvajajo nove ukrepe za podporo turistični industriji. Mala in srednje velika podjetja so subvencionirana, če ohranijo delovna mesta in povprečno plačo. Ta praksa je lahko koristna tudi za druge regije v Rusiji.

St. Petersburg kot primer dobre prakse

Na pobudo mestnega odbora za razvoj turizma, se v Sankt Peterburgu nadaljuje razvoj in izvajanje sklopa ukrepov za podporo podjetjem v turistični industriji, ki jih je prizadela pandemija korona virusa.

Že decembra 2020 je bil v Sankt Peterburgu sprejet zakon, ki določa nove davčne ugodnosti, zlasti za gostinska podjetja, sprejet pa je bil tudi odlok mestne vlade o dodelitvi dodatnih sredstev s strani Sklada za pomoč malim in srednjim podjetjem, za zagotavljanje preferencialnih posojil podjetjem v potovalni industriji. Ti podporni ukrepi so bili za domačo turistično industrijo izjemni, saj je skupni znesek zagotovljenih davčnih ugodnosti znašal 3,66 mlrd RUB ali približno 41,8 mio EUR.

Julija 2021 so napovedali nove ukrepe za podporo turistični industriji v Sankt Peterburgu. Mala in srednje velika podjetja bodo prejela številne subvencije za povračilo mikro posojil, ki jih je prej zagotavljal Sklad za pomoč pri kreditiranju malih in srednje velikih podjetij.

Katera podjetja bodo upravičena do subvencioniranih posojil?

Subvencije bodo lahko prejemala tista mala in srednje velika podjetja, ki bodo izpolnjevala pogoje za ohranjanje števila zaposlenih in ohranjanje povprečne plače.

Zagotovljeno subvencijo v višini 100 % glavnice, plačane po pogodbi o mikro-posojilu, bodo imela podjetja, ki bodo ohranila povprečno število zaposlenih v podjetjih na dan 01.01.2022, 01.01.2023 in 01.04.2023 v višini vsaj 90 % glede na povprečno število zaposlenih na dan 01.04.2020 in ki bodo ohranila povprečno plačo na zaposlenega v višini vsaj dveh minimalnih plač, na kontrolni datum (na 01.01.2022 - za leto 2021, na 01.01.2023 - za leto 2022 in na 01.04.2023 - za Q1 2023).

Subvencijo v višini 70 % bodo prejela tista podjetja, ki bodo ohranila povprečno število zaposlenih na dan 01.01.2022, 01.01.2023 in 01.04.2023 v višini najmanj 90 % glede na povprečno število zaposlenih na dan 01.04 .2020 in bodo ohranila povprečno plačo na zaposlenega v višini vsaj ene minimalne plače, na kontrolni datum.

Mala in srednje velika podjetja, ki delujejo v turistični industriji, lahko zaprosijo za subvencijo v višini 50 %, če bodo ohranila povprečno število zaposlenih na dan 01.01.2022, 01.01.2023 in 01.04.2023 v višini najmanj 80 % glede na povprečno število od 01.04, 2020, povprečna plača na zaposlenega pa bo znašala najmanj eno minimalno plačo, na kontrolni datum.

Kot so pojasnili v Odboru za razvoj turizma v Sankt Peterburgu, bodo te subvencije zagotovljene za vsa posojila brez zavarovanja za leti 2020 in 2021.

Podporni ukrepi so v turizmu pomagali ohraniti več kot 1.800 delovnih mest

Po poročilu mestnega odbora za razvoj turizma, je lani preferencialna posojila prejelo 57 podjetij v višini več kot 193 mio RUB (približno 2,2 mio EUR), kar je omogočilo ohraniti več kot 1.100 delovnih mest v turističnem sektorju.

V letu 2021 je še 22 podjetij v turizmu zaprosilo za subvencije in prejelo posojila v skupni vrednosti več kot 59 mio RUB (približno 670.000 EUR). Zahvaljujoč temu so  ohranili še dodatnih 700 delovnih mest.

Skupno so tako v dveh letih v Sankt Peterburgu v turistični industriji ohranili 1.800 delovnih mest.

 

Viri: Factiva, AK&M Information Agency

Več informacij o globalnih trendih na področju turizma