Kalijev acesulfam-Začetek protidampinškega postopka

četrtek, 04. september 2014

V Uradnem listu EU, serija C, št. 297 z dne 04.09.2014, je bilo objavljeno Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz kalijevega acesulfama s poreklom iz Kitajske in kalijevega acesulfama s poreklom iz Kitajske, ki ga vsebujejo nekateri pripravki in/ali zmesi.
Zadevni izdelek:
Izdelek, ki se domnevno uvaža po dampinških cenah, je izdelek v preiskavi, trenutno uvrščen pod oznake KN ex2106 90 92, ex2106 90 98, ex2934 99 90 in ex3824 90 97, Te oznake KN so zgolj informativne.

Roki za sodelovanje:
Vse zainteresirane stranke morajo zahtevati vprašalnik ali druge obrazce zahtevkov čim prej, vsekakor pa najpozneje v 15 dneh po objavi tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije. Če zainteresirane stranke želijo, da se med preiskavo upoštevajo njihova stališča, se morajo javiti Komisiji, izraziti svoja stališča in predložiti izpolnjene vprašalnike ali kakršne koli druge informacije v 37 dneh od objave tega obvestila v Uradnem listu Evropske unije.

Zainteresirane stranke so vabljene, da svoja mnenja in stališča posredujejo tudi na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na e-mail naslov mojca.plaznik@gov.si, in sicer kadarkoli do zaključka postopka.