Kanada na poti do vodilne vloge v proizvodnji čistega vodika

torek, 30. januar 2024

 
Kanada si je zastavila ambiciozen cilj: postati eden od treh največjih proizvajalcev "čistega vodika" na svetu do leta 2050. Ta zaveza se kaže v številnih projektih, ki potekajo po državi, vključno z atlantskimi provincami, (Nova Scotia, Newfoundland, New Brunswick in Prince Edward Island). Cilj teh projektov je proizvodnja, shranjevanje in prevoz zelenega vodika, pri čemer je elektroliza, postopek uporabljen za pridobivanje zelenega vodika in amonijaka, ključnega pomena.
 
Kljub pomislekom o visokih stroških zelenega vodika se Kanada ponaša z enim najnižjih celotnih proizvodnih stroškov elektrolize na svetu.
 

Evropska unija ima svoje načrte za čisti vodik, saj si do leta 2030 prizadeva uvoziti 10 milijonov ton zelenega vodika. Cilj je pomoč pri razogljičenju industrije na celini, zlasti tistih panog, ki se težko odrečejo fosilnim gorivom, kot so proizvodnja kovin, kemična industrija, prehrambena industrija, rafinerije in drugi proizvodni sektorji.
 
V času, ko mednarodna skupnost išče učinkovite rešitve za podnebne spremembe, se vodik pojavlja kot potencialno nizkoemisijski alternativni vir goriva. Obstaja upanje, da bo vodik odigral ključno vlogo pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, ter postopoma nadomestil fosilna goriva v proizvodnji električne energije, ogrevanju in prometu.
 
V Kanadi opažamo naraščajoči interes gospodarstva za prehod v čisto vodikovo industrijo. Načrti za projekte z nizkimi ali ničelnimi emisijami vodika se oblikujejo po vsej državi.
 

V letu 2020 je kanadska vlada predstavila strategijo za vodik, ki postavlja cilj, da vodik postane ključno orodje za dosego ničelnih emisij do leta 2050 in Kanado postavi v vlogo globalnega voditelja v proizvodnji čistih obnovljivih goriv. Trenutni proračun vključuje preko 17 milijard dolarjev v obliki davčnih olajšav do leta 2035, s čimer želi Kanada financirati projekte čistega vodika.
 
Vodik se trenutno najpogosteje uporablja v industrijskih sektorjih, kot so rafiniranje nafte, proizvodnja amonijaka, metanola in jekla. Cilj kanadske nacionalne strategije za vodik je, da do leta 2050 čisti vodik predstavlja 30 odstotkov končne energetske porabe. 
 
V mednarodnem okolju raste zanimanje za kanadsko industrijo čistega vodika. Leta 2021 je Kanada podpisala memorandum o soglasju z Nizozemsko za razvoj "izvozno-uvoznih koridorjev za čist vodik". Dogovor z Nemčijo, da začne izvažati vodik do leta 2025, kaže na mednarodno prepoznavnost kanadskega pristopa k čistemu vodiku. Leta 2021 je v provinci Quebec prav tako začela obratovati prva elektrarna na vodik.
 
Vzhodni del Kanade, zlasti atlantske province, postaja privlačna destinacija za projekte, ki izkoriščajo vetrno energijo za pridobivanje vodika. Načrtovani projekti v vseh štirih atlantskih provincah, nekateri z vrednostmi v milijardah dolarjev, kažejo na potencial za ustanovitev centra za izvoz zelenega vodika iz atlantske Kanade v Evropo.
 

Seminar o zelenem vodiku


 
V tem kontekstu Delegacija EU v Kanadi organizira seminar, ki bo raziskoval najnovejše politične, raziskovalne in industrijske razvojne poti za pospešitev sodelovanja, proizvodnje in izvoza zelenega vodika iz Kanade v Evropo.
 
Seminar, ki bo potekal 15. februarja v Halifaxu bo obravnaval naslednje teme:
 
  • Predpisi EU o zelenem vodiku za izvoznike, od definicij do kvot in kazni.
  • Kanadska nacionalna vodikova strategija  
  • Akcijski načrt province Nova Scotia za zeleni vodik
  • Kritične točke v panogi: naložbe, infrastruktura, zapiranje zelene premije.
 
 
Za vso dodatno pomoč glede udeležbe na seminarju se lahko obrnete na Veleposlaništvo Republike Slovenije v Ottawi ali na Kanadsko slovensko gospodarsko zbornico. 
 
Viri:
 
 
 
Pripravil: Simon Pribac
 

 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini