Kanadski investicijski trendi v letu 2021

četrtek, 04. november 2021

Leto 2021 je prineslo nekaj, česar že nekaj časa primanjkuje – optimizem. Podjetja so leto 2020 končala z več kapitala na voljo in ponovno je nujno, da se ta kapital uporabi v svetovnem gospodarstvu po pandemiji. S programi cepljenja, ki se trenutno izvajajo po vsem svetu, lahko vlagatelji realno gledajo naprej in sprejemajo naložbene odločitve, ki bodo oblikovale prihodnost.

V letošnjem letu vlagatelji iščejo predvsem trge s politično in gospodarsko stabilnostjo, odprtostjo za trgovino in naložbe, dostopom do najbogatejših trgov na svetu ter talentom in inovativnostjo za doseganje vrhunskih rezultatov. V tem oziru je Kanada ena najprivlačnejših držav na svetu, naložbe v Kanado pa so zahvaljujoč sporazumu CETA za evropske vlagatelje lažje in potencialno donosnejše kot kadarkoli prej.
Po napovedih agencije Invest in Canada lahko v letu, ki je pred nami, pričakujemo naslednje trende na področju investicij:

POVEČANJE MEDNARODNEGA GOSPODARSKEGA SODELOVANJA
Medtem ko se nekatere države zaradi skrbi in negotovosti glede multilateralizma in globalizacije obračajo navznoter, Kanada počne ravno nasprotno. Večanje mednarodnih trgovinskih tokov in naložb je v Kanadi smatrano za kritične dejavnike za okrevanje. To še posebej velja za sektorje, na katere je pandemija negativno vplivala, kot sta napredna proizvodnja in kmetijstvo.

Kanadsko ministrstvo za mala podjetja, promocijo izvoza in mednarodno trgovino se v vsem tem času zavzema za stabilno, zanesljivo, na pravilih temelječo mednarodno trgovino, saj je od le-te odvisna blaginja Kanadčanov ter promovira odprtost Kanade za naložbe in prijetno poslovno okolje v državi.

ESG POSTAJA EDEN OD KLJUČNIH FAKTORJEV PRI POSLOVANJU
Okoljska, družbena načela in načela korporativnega upravljanja (ESG) so večkrat faktor, ki usmerja odločitve vlagateljev. Tovrstna načela so več kot sekundarna komponenta naložbenih poslov in so pri marsikaterem vlagatelju temeljnega pomena za odločitev o naložbi. Kapital bo tako pritekal v sektorje, jurisdikcije in posamezna podjetja, ki spoštujejo ESG. Delničarji, stranke in uprave podjetij se vedno bolj zavedajo potrebe po temu, da se blago in storitve proizvajajo na trajnosten način in v trajnostnih jurisdikcijah in v skladu s tem sprejemajo tudi svoje poslovne odločitve.

Kanada je privlačna destinacija za vlagatelje, ki sprejemajo odločitve na podlagi ESG. Drzni ukrepi v zvezi s podnebnimi spremembami, obsežna razpoložljivost družbeno odgovornih naložbenih priložnosti in vrhunsko korporativno upravljanje so dejavniki, ki spodbudno vplivajo na rast mednarodnih naložb v Kanado.

VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB
Vpliv podnebnih sprememb gre z roko v roki z vse večjim pomenom ESG. Gre se za enega ključnih dejavnikov, ki bodo  vplivali na mednarodne naložbe v prihodnjih desetletjih. Uveljavljena vozlišča dobavne verige postajajo vedno bolj ogrožena zaradi vse pogostejših resnejših podnebnih dogodkov. Podjetja tako pri svojih odločitvah o lokaciji upoštevajo podnebno tveganje kot še nikoli doslej.

Kanada je ena od držav, ki imajo izjemno dobro razvite podnebne načrte, hkrati pa je v državi dosti poslovnih priložnosti, ki so odprte za tuje naložbe – kar so kvalitete, ki so pomembne za vlagatelje. Generacija tehnologije, ki se trenutno razvija in implementira v Kanadi – kot so transport na vodikov pogon in baterije za električna vozila – zahteva naložbe tako javnega, kot tudi zasebnega sektorja.

RAZVOJ ODPORNOSTI V GLOBALNIH DOBAVNIH VERIGAH
COVID-19 je razkril ranljivosti v svetovnih dobavnih verigah. Svet je opazil, da so nizkocenovne, globalno razpršene proizvodne verige izredno ranljive. Medtem ko se bodo globalne dobavne verige prilagajale, bodo podjetja vedno večjo skrb posvečala odpornosti svojih proizvodnih in dobavnih sistemov na zunanje motnje.

Medtem ko se globalna podjetja lotevajo strateškega razmišljanja, kako povečati odpornost in spodbujati inovacije, Kanada ponuja odlično destinacijo za naložbe v proizvodne verige, zlasti za evropska ali azijska podjetja, ki si poleg Kanadskega prav tako želijo zagotoviti dostop do ameriškega trga. 

Kot smo že omenili na začetku članka, je v veliko pomoč vlagateljem sporazum CETA med Kanado in EU, ki je bil zasnovan za spodbujanje naložb z odpravljanjem omejitev dostopa na trg za vlagatelje. CETA zagotavlja, da so vlagatelji iz Kanade in EU deležni poštene in nediskriminatorne obravnave ter poenostavlja investicijske postopke.

Povzeto po: www.investcanada.ca/blog/looking-ahead-2021-trends-foreign-direct-investment-canada

Uredil: Simon Pribac 
 
Za svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi podjetja in poslovanju s Kanado se lahko obrnete na predstavnike Kanadsko slovenske gospodarske zbornice:

Sonya Rosenwirth, izvršna direktorica, e-mail: sonya@canslo.com telefon: 001 905 847 8566
Simon Pribac, predstavnik CSCC v Sloveniji, e-mail: simon.pribac@gmail.com telefon: 064 187 110.