Kazahstanska vlada je sprejela celovit načrt za razvoj domače farmacevtske industrije do leta 2025

četrtek, 22. oktober 2020

Kot del načrta bo vlada v velika farmacevtska podjetja lansirala več kot 30 novih projektov v vrednosti 77,8 mlrd KZT (165,1 mio EUR). Ti projekti bodo podvojili proizvodnjo zdravil na 230 mlrd KZT (488,7 mio EUR) in potrojili izvoz na 75 mlrd KZT (159,2 mio EUR). V okviru projektov bodo tudi usposobili več kot 2.000 visoko usposobljenih strokovnjakov in jim zagotovili stalna delovna mesta.

Da bi Kazahstanu zagotovila varnost glede dobave zdravil, namerava vlada do leta 2025 domačo proizvodnjo farmacevtskih izdelkov povečati na 50 %. Do danes je delež domačih proizvajalcev pri nabavi zdravil in medicinskih pripomočkov narasel že na 30 % in še naprej vztrajno raste.

V prvih osmih mesecih leta 2020 se je obseg proizvodnje v farmacevtski industriji v Kazahstanu medletno povečal za 34,1 % in dosegel vrednost 81,5 mlrd KZT (173 mio EUR). Naložbe v farmacevtsko industrijo so v tem obdobju dosegle 5,2 % vseh naložb in so znašale 4,1 mlrd KZT (8,7 mio EUR).

Kazahstanski premier Askar Mamin se je zavzel za povečanje državne podpore domači farmacevtski industriji, zlasti v smislu spodbujanja kliničnih in pred-kliničnih preskušanj. Premier je ministrstvom za industrijo, zdravje in zunanje zadeve naročil, naj privabijo 50 najboljših farmacevtskih proizvajalcev iz tako imenovane skupine Big Pharma, ki združuje največje svetovne farmacevtske družbe, da bi lokalizirali proizvodnjo zdravil v Kazahstanu. Mamin je kazahstanskemu ministrstvu za zdravstvo tudi naročil, naj ugotovi potrebe po količini zdravil v državi, okrepi tehnično bazo laboratorijev za testiranje medicinskih izdelkov in zdravil ter usposobi osebje za farmacevtsko industrijo. Regionalnim in mestnim akimatom (upravam) pa je naročil, naj ob nakupu zdravil in medicinskih pripomočkov odobrijo ciljne kazalnike za domačo proizvodnjo.
 
V obdobju januar-september 2020 se je farmacevtska proizvodnja v Kazahstanu medletno povečala za 39,8 %. Rast je povzročilo povečanje dobav farmacevtskih in medicinskih izdelkov, kot del zajamčenega obsega brezplačne zdravstvene oskrbe, ki poteka prek enotnega distributerja SK-Pharmacy.

Kazahstanu deluje 96 podjetij, ki proizvajajo farmacevtske in medicinske izdelke.

Viri: Factiva, Business World Magazine, The Herald

Več informacij o globalnih trendih na področju farmacije