Kitajski trg transportnih storitev naj bi do konca leta 2022 dosegel vrednost 407,61 mlrd EUR

petek, 15. februar 2019

Kitajski trg transportnih storitev je v zadnjih letih močno rasel, čeprav je v letu 2016 doživel občuten padec. Glede na napovedi naj bi se trend rasti trga nadaljeval tudi v prihodnje.

Kitajski trg transportnih storitev je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 321,80 mlrd EUR in je med leti 2013–2017 rasel po 5-odstotni skupni letni stopnji rasti (CAGR). Za primerjavo, trg transportnih storitev v Singapurju je v enakem obdobju upadel za -3,6 % letne stopnje spremembe (CARC) in v letu 2017 ustvaril 7,99 mlrd EUR prihodkov, v Indiji pa je rasel po 6,6 % CAGR in ustvaril 112,26 mlrd EUR prihodkov.

Za cilj trinajstega petletnega načrta (2016–2020) je kitajska vlada postavila vzpostavitev sodobnega transportnega in logističnega sistema in razvoj logistike tretjih strank. Vlada upa, da bo z naložbo v višini 1,95 bilijona EUR okrepila šibke točke na področju logistike in izboljšala pogoje za razvoj transportnih storitev v državi.

Kitajska ohranja sporazume o prosti trgovini s številnimi državami, kar ji omogoča lažji priliv in odtok blaga. Hongkong, Japonska in Južna Koreja, s katerimi ima Kitajska podpisane prostotrgovinske sporazume, predstavljajo 14 %, 6,3 % in 4,6 % celotnega izvoza.

Najbolj donosen segment kitajskega trga transportnih storitev je bil v letu 2017 segment cestnega transporta, katerega skupni prihodki so znašali 230,56 mlrd EUR, oziroma 71,6 % celotne vrednosti industrije. Segment pomorskega transporta je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 56,18 mlrd EUR, kar predstavlja 17,5 % celotne vrednosti industrije.

Glede na geografski položaj Kitajske ni presenetljivo, da na področju transporta prevladuje cestni tovorni promet, ki izpolnjuje zahteve povpraševanja kitajskih potrošnikov ter služi razcvetu domačega proizvodnega gospodarstva. Kitajska vlada si prizadeva tudi za izboljšanje železniške infrastrukture, ki povezuje Evrazijo s Kitajsko. Januarja 2017 je prvi kitajski tovorni vlak preko osmih držav v 18 dneh prispel v Združeno kraljestvo. Nemško podjetje DB Cargo je ocenilo, da bo zaradi kitajskih naložb količina blaga, ki se prevaža med Kitajsko in Nemčijo, do leta 2020 narasla na 100.000 TEU (enot, ki temeljijo na 20-čeveljskem kontejnerju po ISO standardu (6,10 m)). Leta 2016 je količina prevoženega blaga med državama znašala 40 000 TEU.

Analitiki napovedujejo, da bo kitajski trg transportnih storitev v obdobju 2017–2022 rasel po 4,8 % CAGR in do konca leta 2022 dosegel vrednost 407,61 mlrd EUR. Singapurski in Indijski trg transportnih storitev naj bi v enakem obdobju rasla po 4,9 % oziroma 7,3 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednosti 10,12 mlrd EUR in 160,01 mlrd EUR.

Slabe makroekonomske razmere na Kitajskem, mednarodna politična nestabilnost in dvig ameriških obrestnih mer bi lahko povzročili nestanovitnost cen nafte in deviznih tečajev. Takšno stanje predstavlja izziv za logistično industrijo v smislu upravljanja stroškov in obvladovanja tveganj.

Vir: MarketLine

Več informacij o globalnih trendih na področju transporta