Komisija vzpostavila solidarnostne poti za pomoč Ukrajini pri izvozu kmetijskega blaga

ponedeljek, 23. maj 2022

Po ruski invaziji na Ukrajino in blokadi ukrajinskih pristanišč ukrajinsko žito in drugo kmetijsko blago ne more več priti do cilja. Razmere ogrožajo svetovno varnost preskrbe s hrano, zato je nujno treba vzpostaviti alternativne logistične poti z uporabo vseh ustreznih vrst prevoza.

Komisija je zato sprejela akcijski načrt za vzpostavitev "solidarnostnih poti", s ciljem zagotoviti, da bo Ukrajina lahko izvažala žito in hkrati tudi uvažala blago, ki ga potrebuje, od humanitarne pomoči do krme za živali in gnojil. 
 

Prednostni ukrepi Evropske komisije


Komisija bo skupaj z državami članicami in zainteresiranimi stranmi kratkoročno izvajala naslednje prednostne ukrepe.

Dodaten tovorni vozni park, plovila in tovornjaki

 
Komisija poziva akterje na trgu EU, naj nemudoma zagotovijo dodatna vozila. Za uskladitev povpraševanja in ponudbe ter vzpostavitev ustreznih stikov bo Komisija vzpostavila logistično platformo za usklajevanje in pozvala države članice, naj določijo posebne kontaktne točke "vse na enem mestu".
 

Zmogljivost prometnih omrežij in terminalov za pretovarjanje

V tem primeru je treba dati prednost ukrajinskim kmetijskim izvoznim pošiljkam, upravljavci infrastrukture pa morajo za ta izvoz zagotoviti železniške slote. Komisija tudi poziva udeležence na trgu, naj na ustrezne mejne terminale nemudoma premestijo mobilne nakladalnike za žito, da bi pospešili pretovarjanje. Tudi sporazum o cestnem prometu z Ukrajino bo odpravil ozka grla. Da bi spodbudila prevoznike EU, da dovolijo svojim vozilom vstop v Ukrajino, bo Komisija preučila tudi možnosti za dodatna finančna jamstva.
 

Carinske operacije in drugi inšpekcijski pregledi

Komisija poziva nacionalne organe, naj uporabijo čim večjo prožnost in zagotovijo ustrezno število osebja za pospešitev postopkov na mejnih prehodih.
 

Skladiščenje blaga na ozemlju EU

Komisija bo ocenila razpoložljive skladiščne zmogljivosti v EU in se usklajevala z državami članicami, da bi pomagala zagotoviti več zmogljivosti za začasno skladiščenje ukrajinskega izvoznega blaga.Vir: ETPOA